ถึงคิว "อนุพงษ์ เผ่าจินดา" ป.ป.ช.จ่อเปิดบัญชีทรัพย์สิน

01 ธันวาคม 2566

ป.ป.ช. เตรียมเปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน บิ๊กป็อก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา - เสี่ยต่อ เฉลิมชัย ศรีอ่อน พ้นจากตำแหน่งในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ ระบุว่า  คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ จำนวน 12 ราย ที่ห้องแสดงบัญชีฯ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย

 • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66
 • นายจักรพงษ์  แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรณีเข้ารับตำแหน่ง 5 ก.ย. 66 
 • นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66
 • นายสุนทร  ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66
 • นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66
 • นายสินิตย์  เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66 
 • พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66
 • นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66
 • นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง 5 ก.ย. 66
 • นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง 5 ก.ย. 66
 • นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย. 66
 • นายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง กรณีเข้ารับตำแหน่ง 2 ต.ค. 66