“วราวุธ” เผย มติครม. เคาะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เริ่มจ่าย 18 ก.ย. 66

13 ก.ย. 2566 | 06:04 น.

“วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผย มติ ครม. เห็นชอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท พร้อมจ่าย 18 ก.ย. นี้

(13 ก.ย. 66) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในวันนี้ต้องขอขอบคุณ "นายเศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

รวมทั้งที่ประชุม ครม.ที่ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอให้พิจารณางบประมาณสำหรับอุดหนุนเด็กแรกเกิด 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท สำหรับเดือน ก.ย. 2566 โดยใช้งบประมาณ 990 ล้านบาท 

พร้อมกันนี้ทาง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ระบุว่าจะเร่งดำเนินการให้ รวมทั้งอธิบดีกรมบัญชีกลางจะรับไปดำเนินการอย่างรวดเร็ว เชื่อว่า 10.00 น. ของวันที่ 14 กันยายน 66 เงินทั้งหมดจะไปอยู่ที่กรมบัญชีกลาง เพื่อที่จะรอการกระจายเข้าสู่บัญชีของประชาชนแต่ละครอบครัว รวมกว่า 2,254,000 ราย ได้ในวันที่ 18 กันยายนนี้ อย่างแน่นอน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถดำเนินการได้เร็วไปกว่านี้ เพราะหลังจากที่เงินทั้งหมดไปอยู่ที่กรมบัญชีกลางแล้ว จะใช้เวลาประมาณ 4 วัน ในการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขจำนวนเด็ก 0-6 ขวบ ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาโดยต้องขอโทษผู้มีสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง ที่เรื่องดังกล่าวล่าช้า เนื่องจากเป็นรอยต่อของ ครม.ชุดเก่า กับ ครม.ชุดใหม่ 

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์นั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไข ที่จะมีการตรวจสอบอยู่แล้ว ทั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ว่าใครมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ 

โดยเป็นไปตามเงื่อนไข เช่น รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ส่วนงบประมาณปี 67 ที่มีความล่าช้าในปีนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่องบประมาณในส่วนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 0-6 ปี เดือนละ 600 บาทแน่นอน