ประกาศ กทม. จัดพื้นที่รับม็อบโหวตเลือกนายกฯ ตร.ปิดถนนรอบรัฐสภาพรุ่งนี้

12 ก.ค. 2566 | 05:26 น.

ผู้ว่ากทม.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร จัดพื้นที่ชุมนุมใน "ศูนย์ราชการเกียกกาย" ในโหวตเลือกนายกฯ ระหว่างวันที่ 12-21ก.ค. รองรับได้ประมาณ 1000 คน ยอมรับหาพื้นที่รองรับ 10,000-20,000คนยาก

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ของกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาที่มีการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 

โดย นายชัชชาติ กล่าวว่า ประกาศกทม. ให้ใช้พื้นที่ตรงศูนย์ราชการเกียกกาย บริเวณถนนด้านหน้า และจากการที่ตำรวจประเมินพื้นที่ก็จะรองรับได้เกือบๆ 10,000-20,000คน ถ้าใครจะมาพักผ่อน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็เชิญได้ 

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ส่วนกรณีที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ประสานให้กทม.หาพื้นที่รองรับกว่า10,000คนนั้น มองว่า ค่อนข้างยาก แต่ก็คงต้องไปหาดูว่าจะมีที่ไหนบ้างเพราะเดิมเคยมีประกาศเมื่อปีที่แล้ว 7-8 ที่มาแล้ว

สำหรับการออกประกาศของกรุงเทพมหานคร  เรื่องจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้ในการชุมนุมสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ โดยกำหนดให้บริเวณพื้นที่ถนน 1 ช่องจราจร และทางเท้าภายในศูนย์ราชการเกียกกาย ฝั่งสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 710ตารางเมตร รองรับผู้ชุมนุมประมาณ 100-200 คน

ประกาศ กทม. จัดพื้นที่รับม็อบโหวตเลือกนายกฯ ตร.ปิดถนนรอบรัฐสภาพรุ่งนี้

ทั้งนี้ผู้จัดการชุมนุมจะต้องแจ้งการใช้สถานที่ต่อสำนักงานเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า24ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะทราบ และมีเวลาเตรียมการเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ให้กับผู้เข้าร่วมการชุมนุมตามความเหมาะสม 

หากไม่สามารถแจ้งได้ตามกำหนดเวลา ก็จะต้องแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุม และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะโดยประกาศฉบับนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 12-21 ก.ค.

ประกาศ กทม. จัดพื้นที่รับม็อบโหวตเลือกนายกฯ ตร.ปิดถนนรอบรัฐสภาพรุ่งนี้ ประกาศ กทม. จัดพื้นที่รับม็อบโหวตเลือกนายกฯ ตร.ปิดถนนรอบรัฐสภาพรุ่งนี้

 

ตร.นครบาล ออกคำสั่ง 'ห้ามชุมนุม' รอบ อาคารรัฐสภารัศมี 50 เมตร 

พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หรือ ผบช.น. และ พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบช.น. ดูแลงานมั่นคง ลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่องการ 'ห้ามชุมนุม' สาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรอบ รัฐสภา ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ

เนื่องด้วย ในวันที่ 13 ก.ค. 2566 รัฐสภา กำหนดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาลงมติเลือก นายกรัฐมนตรี และจะมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ เป็นจำนวนมาก อันจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมถึงเพื่อให้การบริหารการจัดการการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00 น.

นอกจากนั้น สถานีตำรวจนครบาลบางโพ หรือ สน.บางโพ ยังได้ออกประกาศปิด และปรับเส้นทางการจราจร เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกประชาชนในการดูแลการชุมนุม จึงห้ามรถทุกชนิด เดินรถ หยุดรถ หรือจอดรถบนถนนสามเสน ตั้งแต่แยกเกียกกาย ถึงถนนสามเสน บริเวณทางเข้า-ออกบริษัทบุญรอดฯ ประตู 3 และให้มีการวางอุปกรณ์กีดขวางตามความจำเป็น ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. เวลา 00.00 น. จนถึงวันที่ 14 ก.ค. เวลา 06.00 น. หรือจนกว่าการชุมนุมจะเสร็จสิ้น

ประกาศ กทม. จัดพื้นที่รับม็อบโหวตเลือกนายกฯ ตร.ปิดถนนรอบรัฐสภาพรุ่งนี้

ประกาศ กทม. จัดพื้นที่รับม็อบโหวตเลือกนายกฯ ตร.ปิดถนนรอบรัฐสภาพรุ่งนี้ ประกาศ กทม. จัดพื้นที่รับม็อบโหวตเลือกนายกฯ ตร.ปิดถนนรอบรัฐสภาพรุ่งนี้ ประกาศ กทม. จัดพื้นที่รับม็อบโหวตเลือกนายกฯ ตร.ปิดถนนรอบรัฐสภาพรุ่งนี้