svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“กนก”ชี้เลือกตั้งโอกาสใหม่ให้นักการเมืองทบทวนแก้ข้อผิดพลาด

19 กุมภาพันธ์ 2566

“กนก”ชี้เลือกตั้งโอกาสใหม่ให้นักการเมืองทบทวนแก้ข้อผิดพลาด จะก้าวข้ามความขัดแย้ง ต้องก้าวข้ามผลประโยชน์การเมืองด้วย เตือนแม้คณิตศาสตร์การเมืองสำคัญ แต่การแก้ปัญหาประชาชนสำคัญกว่า แนะยึดประโยชน์ชาติ แทนยึดติดขั้วการเมือง

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เลขานุการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ ว่า ทุกครั้งเมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามา คำถามส่วนใหญ่มุ่งไปที่พรรคไหนจะได้ส.ส.จำนวนเท่าไร และพรรคใดจะรวมจำนวนส.ส.เพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ โดยมีจำนวนส.ว.ที่ยังมีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีได้(อีกหนึ่งครั้ง) เป็นตัวแปรสำคัญ 


เรียกว่ายังอยู่ในจุดของคณิตศาสตร์การเมือง รวมเสียงข้างมาก เพื่อก้าวสู่อำนาจบริหาร ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะระบอบประชาธิปไตย ต้องใช้เสียงข้างมากเป็นตัวตัดสิน 


แต่ขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหน อยู่ขั้วใด สุดท้ายสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ “การแก้ไขปัญหาของประชาชน” ไม่ว่าการเลือกตั้งจะจบลงที่ฝ่ายใดเป็นรัฐบาล ขั้วไหนเป็นฝ่ายค้าน ต้องไม่ลืมหัวใจสำคัญที่ว่า “ประชาชนมอบอำนาจมา ให้ใช้อำนาจเพื่อประชาชน” เลือกตั้งครั้งหน้า จึงถือเป็นโอกาสครั้งใหม่ ที่นักการเมืองควรทบทวน กำหนดทิศทางที่ชัดเพื่อแก้ตัวจากสิ่งที่อาจเคยผิดพลาดไปในอดีต

                             ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

ศ.ดร.กนก กล่าวว่า ปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้สิน ปัญหารายได้ ปัญหาค่าครองชีพ เป็นเรื่องในใจประชาชน ที่ต้องการพลังในการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าพรรคการเมืองอะไร จะรวมกับพรรคการเมืองไหนขอให้แก้ปัญหาของประขาชนเหล่านั้นได้ น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่ประชาชนอยากเห็น 

การก้าวข้ามขั้ว กระโดดรั้วข้ามค่าย อาจทำให้คอการเมือง ที่เคยเชียร์สุดขั้ว เพราะความเห็นต่าง ไม่พอใจนัก หากเกิดกรณีพรรคคนละขั้วหันมาจับมือกันตั้งรัฐบาล แต่สุดท้ายแล้วคำอธิบายที่เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนเข้าใจได้ มีอยู่อย่างเดียวคือ ไม่ว่าพรรคไหนจะรวมกับพรรคใด จุดยึดโยงคือ ต้องแก้ปัญหาประชาชนได้ มีความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน ไม่ขัดแข้งขัดขากัน และสำคัญที่สุดเมื่อจะก้าวข้ามความขัดแย้ง ก็ต้องก้าวข้ามผลประโยชน์ทางการเมือง ให้ได้อย่างจริงจังด้วย 

หากทำได้แบบนี้ จึงจะเป็นการทำงานการเมืองบนผลประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง เช่น พรรคเพื่อไทยรวมกับพรรคพลังประชารัฐ จะแก้ปัญหาได้จริงหรือ พรรคก้าวไกลรวมกับพรรคเพื่อไทย และ พรรคภูมิใจไทย จะแก้ปัญหาได้แค่ไหน พรรครวมไทยสร้างชาติ รวมกับ พรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคภูมิใจไทยจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ เป็นต้น 

“จำนวนส.ส.สำคัญต่อการจัดตั้งรัฐบาล แต่พรรคการเมืองที่จะร่วมกันตั้งรัฐบาล และทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาประชาชนให้สำเร็จมีความสำคัญกว่า ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องย้ำกันตอนนี้คือ ขั้วการเมืองสำคัญน้อยกว่าการแก้ปัญหาประชาชน ถึงเวลาที่เราก้าวข้ามความขัดแย้ง เดินหน้าพัฒนาประเทศได้แล้ว” ศ.ดร.กนก กล่าว