มท.1 แจงสภา "ตู้ห่าว" ได้สัญชาติไทยตั้งแต่ปี 56 ก่อนตนได้รับตำแหน่ง

16 กุมภาพันธ์ 2566

รมว.มหาดไทย แจงสภา ย้ำชัด "ตู้ห่าว" ได้สัญชาติไทยถูกต้องกระบวนการเริ่มตั้งแต่ปี 2556 ก่อนตนจะเข้ามารับตำแหน่ง  

16 กุมภาพันธ์ 2566 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่สอง ทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ต่อเป็นวันที่สอง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ลุกขึ้นชี้แจงต่อสภากรณีการขอแปลงสัญชาติไทยของ "ตู้ห่าว" มีการขอใช้ชื่อไทยว่า นายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ ซึ่งได้ร้องขอแปลงสัญชาติในกรณีเป็นสามีของพ.ต.ท.หญิง วันทนารีย์ กรณ์ชายานันท์ ซึ่งเป็นคนสัญชาติไทย 

โดยเมื่อวันที่ 3 ส.ค.54 ที่กองบัญชาการตำรวจสันติบาล และผ่านขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ก่อนส่งไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติได้พิจารณาเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.56 ซึ่งเป็นขั้นตอนของรมว.มหาดไทย

ขณะนั้น คือ นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ ได้อนุญาตให้แปลงสัญชาติได้ในปี 56 ถือว่าสิ้นกระบวนการได้รับสัญชาติไทยเรียบร้อย เมื่อผ่านขั้นตอนการปฏิญาณตนแล้ว กระทรวงมหาดไทยได้ทำประกาศเพื่อลงราชกิจจานุเบกษา

ฉะนั้น ถือว่าเขาได้ใช้สิทธิตามกฎหมายแต่งงานกับคนสัญชาติไทย และผ่านขั้นตอนการพิจารณาจบสิ้นแล้ว 
 

มท.1 แจงสภา "ตู้ห่าว" ได้สัญชาติไทยตั้งแต่ปี 56 ก่อนตนได้รับตำแหน่ง