แต่งตั้ง"อธิบดีกรมฝนหลวง" ถือเป็นมติเอกฉันท์ ครม.แล้ว

03 มกราคม 2566

"เลขาฯครม."ย้ำแต่งตั้ง "สุพิศ " เป็น อธิบดีกรมฝนหลวง ถือเป็นมติเอกฉันท์ ครม.แล้ว ส่วนความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ

 นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง ตามที่มีการเสนอรายชื่อทั้ง 12 ราย

 

และในส่วนตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่มีการเสนอชื่อ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม


เมื่อถามว่าที่มีการถกเถียงกันในที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมานางณัฐฏ์จารี  กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ก็มีมติไปแล้ว ซึ่งการประชุมครม.มีข้อถกกันเป็นเรื่องปกติ ถือว่าเป็นการแสดงความเห็น 

 

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้ง นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม เป็นอธิบดีกรมฝนหลวง เกิดข้อวิพาษ์วิจารณ์ในกลุ่มข้าราชการของกระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากมีข้อมูลภายในกระทรวงฯระบุว่า นายสุพิศมีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  และสอบสวนทางวินัยตามระเบียบของทางราชการทั้งจากปปท. สตง. ปปช. ดีเอสไอ และ สตง. มาแล้วตั้งแต่สมัยยังทำหน้าที่ ผอ.สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

 

และล่าสุดในตำแหน่งรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเช่นเดียวกัน  ซึ่งขณะนี้หน่วยงานหลายหน่วยงานดังกล่าวยังอยู่ระหว่างตรวจสอบฯ และเรื่องทั้งหมดได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว