“บิ๊กตู่”สั่งเหล่าทัพ เตรียมพร้อมรับมืออาจมีฝนตกซ้ำ

23 ก.ย. 2565 | 02:56 น.

“บิ๊กตู่”สั่งเหล่าทัพเตรียมพร้อมรับมืออาจจะอาจมีฝนตกซ้ำ กำชับให้ประสานมหาดไทย กรมชลประทาน ส่วนราชการและเอกชน เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุตลอด 24 ชม.

วันที่ 23 ก.ย.2565 ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รมว.กลาโหม ได้กำชับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ผ่านศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ในปัจจุบัน

 

ตั้งแต่ งานป้องกันไปจนถึงการฟื้นฟู โดยประสานการปฏิบัติกับมหาดไทย กรมชลประทาน ส่วนราชการและเอกชน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รมว.กลาโหม

โดยให้เข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความ ช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดงานที่ซ้ำซ้อนจะได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยบริหารจัดการ 3เรื่อง คือ 1.บริหารจัดการ เรื่อง น้ำ เช่นการเปลี่ยนทางน้ำ การป้องการน้ำ การแก้ไข ซ่อมแซมผนังกั้นน้ำ สูบน้ำ ผลักดันน้ำ การสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อสัญจรของประชาชน

 

2.การบริหารจัดการคน เช่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้ง จนท. ที่เข้าช่วยเหลือ ทั้งในส่วนของที่เหล่าทัพช่วยเองและ สนับสนุน จนท. ให้กับส่วนราชการอื่น รวมทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร การอพยพคน และสัตว์เลี้ยง

และ3.การบริหารจัดการสิ่งของ เช่น การแจกจ่ายข้าวของเครื่องใช้ที่มีผู้บริจาคมา ให้ทั่วถึง การเก็บรักษาสิ่งของบริจาค การขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง การขนย้ายสิ่งของกลับสู่ที่ตั้งเดิมเมื่อน้ำลด เป็นต้น

 

และให้จัดหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ด้วย เพื่อช่วยรักษาโรคติดต่อที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ตาแดง ไข้หวัด และโรคไม่ติดต่อเช่น น้ำกัดเท้า สัตว์มีพิษกัดต่อย และให้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ปรับเปลี่ยนแผนให้ทันสถานการณ์ พื้นที่ใดที่น้ำลดแล้ว ก็ให้เข้าฟื้นฟูและเฝ้าระวังต่อเนื่อง เพราะอาจเกิดฝนตกซ้ำได้ ให้อยู่ติดกับพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกติ