“สุวัจน์” ทำพิธียกเสาเอก อาคารหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ วัดบ้านไร่

09 ก.ย. 2565 | 13:55 น.

“สุวัจน์” ศิษย์เอกหลวงพ่อคูณ นำยกเสาเอก ต้นที่ 19 อาคารหลวงพ่อคูณ องค์ใหญ่ วัดบ้านไร่ ฟ้าเป็นใจ ลูกศิษย์หลวงพ่อคูณ สาธุการ

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมหามงคลฤกษ์ยกเสาเอกก่อสร้างอาคารและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีแท่งทองมหากุศล โครงการวัดบ้านไร่ สร้างหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ องค์ใหญ่

 

“สุวัจน์” ทำพิธียกเสาเอก อาคารหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ วัดบ้านไร่

 

โดยมีนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา เขต 2 พรรคชาติพัฒนา นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน) นางรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล บมจ.พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล ร่วมกับกองบุญของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก

นายสุวัจน์ กล่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมงานใหญ่ของวัดบ้านไร่ คือ พิธียกเสาเอกก่อสร้างอาคารและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีแท่งทองมหากุศลที่จัดขึ้นที่วัดบ้านไร่ ก็อยากจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อที่จะรับการทําบุญจากพุทธศาสนิกชน เพื่อมาก่อสร้างหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ องค์ใหญ่ คําว่า “องค์ใหญ่” คือ มีขนาดหน้าตัก กว้าง 19 เมตร สูง27 เมตร ถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในขณะนี้

 

“สุวัจน์” ทำพิธียกเสาเอก อาคารหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ วัดบ้านไร่

 

การก่อสร้างเกิดขึ้นจากจิตศรัทธาและความร่วมมือร่วมใจของลูกศิษย์ของหลวงพ่อ เพราะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวโคราช ชาวด่านขุนทด พุทธศาสนิกชนทุกท่าน คงมีความรู้สึกที่ผูกพันกับหลวงพ่อ ก่อนที่หลวงพ่อจะละสังขารท่านได้บําเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ช่วยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ ที่ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คําสอนต่างๆ ของหลวงพ่อก็ยังเป็นอมตะ มาจนกระทั่งทุกวันนี้

พวกเราคงจํากันได้ หลวงพ่อจะสอนอยู่เรื่อยๆ ในเรื่องของความไม่ประมาท ไม่โลภ แล้วท่านก็จะต่อสู้เรื่องยาเสพติด เพราะเป็นห่วงพี่น้องประชาชน ท่านจะบอกเราว่า อย่าให้เงินเป็นเจ้าของเรา ให้เราเป็นเจ้าของเงิน มีเงินก็ให้ทําการกุศล ยิ่งให้ก็ยิ่งมี ท่านจะสอนพวกเราเยอะมาก สอนด้วยศัพท์ง่ายๆด้วยความธรรมดา แต่ก็เป็นอมตะ ชั่วนิจนิรันดร์

 

เมื่อหลวงพ่อละสังขารไปแล้ว พวกเราก็เลยได้มีความคิดร่วมกัน ว่าอยากที่จะสร้าง หลวงพ่อองค์ใหญ่ เพื่อจะได้รําลึกถึงหลวงพ่อคูณตลอดกาล และเพื่อที่จะได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ที่วัดบ้านไร่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ได้เดินทางมากราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วก็จะได้จดจําคําสอน

 

“สุวัจน์” ทำพิธียกเสาเอก อาคารหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ วัดบ้านไร่

 

นายสุวัจน์ กล่าวว่า ต่อไปวัดบ้านไร่ก็จะถือว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆ แห่ง ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อ ไม่ว่าจะเป็นวิหารกลางน้ำ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ หรือ แม้แต่กุฏิเก่าของหลวงพ่อคูณ ทางวัดก็ยังเก็บเอาไว้ แล้ววันนี้ก็กําลังจะเกิดหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่

 

ต่อไปวัดบ้านไร่ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความพร้อมทุกๆด้าน ในการต้อนรับพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งประเทศที่จะมาเยือน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะมาท่องเที่ยวเชิงศาสนาเชิงวัฒนธรรม วัดบ้านไร่ก็สามารถที่จะต้อนรับได้ สําคัญที่สุดก็คือ ความรัก ความผูกพันที่พี่น้องประชาชน ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อหลวงพ่อในครั้งนี้

 

“สุวัจน์” ทำพิธียกเสาเอก อาคารหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ วัดบ้านไร่

 

ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่วันนี้ได้เดินทางมาทั่วประเทศ ขอบพระคุณคณะนักปั่นปันบุญ ซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้เห็นปั่นจักรยานกันไปทั่วประเทศแล้วก็บอกบุญ วันนี้ก็เดินทางมาถึงวัดบ้านไร่ ขอบคุณน้ำใจไมตรี ของคณะนักปั่นทุกท่านเดินทางปลอดภัยกันดี ได้บุญกุศลมาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

 

“ผมขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติหลายๆ ท่าน ซึ่งก็มีท่านผู้มีเกียรติจากกรุงเทพฯ ที่ผมขออนุญาต เอยนาม ท่านได้มาร่วมทําบุญด้วยก็คือ คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน) คุณรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล บมจ.พี.โอเวอร์ซีส์ สตีล ส.ส. วัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.จ.รัชฎา ใจกล้า นายไกรฤกษ์ เสียนขุดทด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ตลอดจนพี่น้องประชาชน รวมทั้งท่านนายอําเภอ ท่านปลัดอําเภอ. ได้เดินทางมาร่วมงานทำบุญในวันนี้”

 

นายสุวัจน์ กล่าวว่า ขอถือโอกาสนี้ กราบขอบพระคุณทุกท่าน และขอให้บุญกุศล  ผลบุญ บุญบารมีของหลวงพ่อคูณ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนชาวโคราชที่มาร่วมงานในวันนี้ ตลอดจนครอบครัวประสบแต่ความสุขความจําเริญ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการและก็มีความปลอดภัยตลอดนี้

 

ทั้งนี้ ในการทอดผ้าป่าสามัคคีแท่งทองมหากุศล ได้รับจิตศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนเป็นเงินทอดผ้าป่าสามัคคีฯ จำนวน 10 ,086,550 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ต่อไป

 

“สุวัจน์” ทำพิธียกเสาเอก อาคารหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ วัดบ้านไร่