svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ศาลนัดชี้ชะตา "นิพนธ์ บุญญามณี" 14 ก.ย.65 ขาดคุณสมบัติรมต.หรือไม่

24 สิงหาคม 2565

ศาลรธน.นัดชี้ชะตา "นิพนธ์ บุญญามณี" 14 ก.ย.2565 ปมกระทรวงมหาดไทยสั่งพ้นตำแหน่ง “นายกอบจ.สงขลา” ขาดคุณสมบัตินั่งรัฐมนตรีหรือไม่

วันนี้ ( 24 ส.ค.65) ศาลรัฐธรรมนูญมีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ 


จากเหตุถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (นายก อบจ.สงขลา) ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1528/2564 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2564 

กรณีที่ นายนิพนธ์ เป็นผู้เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ทำให้ นายนิพนธ์ เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98(8) อันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ สิ้นสุดลง เฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(4) ประกอบมาตรา 160(6) หรือไม่ 

โดยศาลฯ เห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้  จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 48 วรรค 1 


และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่14 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น