svasdssvasds

มติ ก.ต. เห็นชอบ"โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" ประธานศาลฎีกา คนที่ 48

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
04 ก.ค. 2565 เวลา 8:15 น. 1.8k

ก.ต.เห็นชอบแต่งตั้ง "โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 48

วันนี้ (4 ก.ค.65) ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 14/2565 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการวาระ 1 ตุลาคม 2565 บัญชี 1 เลื่อนชั้น 4 เป็นชั้น 5 โดยให้ "นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ" ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

โดย นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ จะดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 48 ถัดจาก น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันที่จะเกษียณราชการตำแหน่งบริหารในวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา

 

สำหรับประวัติ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ว่าที่ประธานศาลฎีกา คนที่ 48 

ด้านการศึกษาจบจาก

-โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี 

-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท)

-นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สำหรับประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ดังนี้   
                                                           
-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

-ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย

-อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9

-รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1

-ผู้พิพากษาศาลฎีกา

-อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง

-ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6

โดยตำแหน่งพิเศษที่เคยได้รับเลือกตั้ง

-กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น ชั้นศาลอุทธรณ์ และชั้นศาลฎีกา (ก.ต.) 

-กรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลชั้นต้น และชั้นศาลอุทธรณ์ (ก.บ.ศ.)  

ด้านหลักสูตรการอบรม

-หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 8

-หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21

-หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9

-หลักสูตร การกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 15

-หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 7

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด