svasdssvasds

"อนุชา" แนะสมาชิกกองทุนหมู่บ้านปรับสู่ยุคดิจิทัล เข้าถึงโอกาสสร้างเงิน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 มิ.ย. 2565 เวลา 14:55 น.

"อนุชา" แนะสมาชิกกองทุนหมู่บ้านปรับสู่ยุคดิจิทัล เข้าถึงโอกาสสร้างเงิน สร้างรายได้รูปแบบใหม่ เพิ่มเงินเข้ากองทุนอย่างยั่งยืน

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนที่จังหวัดยะลา  ว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นการให้โอกาสให้พี่น้องประชาชนในระดับชุมชนได้เข้าถึงแหล่งทุนในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

 

นอกจากนี้ ยังเป็นการให้โอกาสที่ทำให้พี่น้องประชาชนหมดหนี้สินที่มีอยู่ โดยให้ความสำคัญกับเงินบาทแรกของแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ

 

หากเศรษฐกิจฐานรากอยู่รอด  คนมีกำลังซื้อ จะมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้เข้มแข็ง ซึ่งเป็นแนวคิดที่กองทุนหมู่บ้านฯ กำลังดำเนินการในปัจจุบัน เพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

อย่างไรก็ดี  ต้องการให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ มีการปรับตัวสู่การทำธุรกิจยุคใหม่ คือ ยุคดิจิทัล ที่จะมีส่วนช่วยในการขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และสามารถสร้างรายได้เข้ากองทุนอย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่ง 

 

"อนุชา" แนะสมาชิกกองทุนหมู่บ้านปรับสู่ยุคดิจิทัล

 

นายอนุชา กล่าวต่อไปอีกว่า รัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ประชาชนหมดนี้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นโยบายของกองทุนหมู่บ้านฯ คือ ต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานรากให้อยู่รอด โดยการทำงานเชิงรุกในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือชุมชน 

 

อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่ากองทุนหมู่บ้านทุกกองทุนในพื้นที่ภาคใต้จะสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติและขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลที่คาดหวังไว้ 

"ปัจจัยที่ส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านประสบความสำเร็จ คือ ความตั้งใจ ความใส่ใจของพี่น้องสมาชิก ประกอบกับความเข้าใจในนโยบายรัฐบาล จะทำให้การบริหารงานกองทุนประสบความสำเร็จได้"
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด