svasdssvasds

"เพื่อไทย" จองเก้าอี้ประธานสภากทม. ผนึก "ก้าวไกล" ทำงานร่วมกัน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 พ.ค. 2565 เวลา 8:23 น. 555

"เพื่อไทย-ก้าวไกล"แถลงจับมือทำงานร่วมกัน วางกรอบงาน4ด้าน ชูยกระดับกทม.เพื่อคนกรุง แบ่งเค้กลงตัว โดย "เพื่อไทย" จองเก้าอี้ "ประธานสภากทม." ก้าวไกลดันถ่ายทอดสดประชุม-ตั้งกรรมการตรวจทุจริต .


 ที่พรรคเพื่อไทยได้มีการแถลงแถลงความร่วมมือระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในการทำงานร่วมกันในสภากรุงเทพมหานคร นำโดย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ส.ก. นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม. และ ส.ก. พรรคเพื่อไทย

 

ขณะที่พรรคก้าวไกล ประกอบด้วย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) เบอร์ 1 พรรคก้าวไกล พร้อมด้วยว่าที่ส.ก.ของทั้งสองพรรคเข้าร่วม

นายประเสริฐ กล่าวว่า ในนามตัวแทนของทั้งสองพรรค ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกทม.ทุกคนที่ได้ให้ความไว้วางใจให้สมาชิกสภากทม. จากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลได้มีโอกาสมารับใช้พี่น้องประชาชน ในการเลือกตั้งส.ก.เมื่อวันที่ 22 พ.ค.65ที่ผ่านมา

 

"เพื่อไทย-ก้าวไกล" ผนึกกำลังทำงานร่วมกัน

จากนั้นเราได้มีการพบปะ หารือพูดคุยกัน และได้ข้อตกลงในการทำงานร่วมกันดังต่อไปนี้ 1.ส.ก.ทั้งสองพรรคจะทำงานเพื่อร่วมกันยกระดับ ประสิทธิภาพความโปร่งใสของสภากทม.เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวกรุงเทพฯทุกคน

 

2. หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้ให้การรับรองผลการเลือกตั้งส.ก.อย่างเป็นทางการแล้ว ส.ก.ของทั้งสองพรรคจะร่วมกันเห็นชอบเพื่อร่วมกันลงมติเลือกประธานสภากทม.และรองประธานสภากทม. เพื่อให้การทำงานมีเอกภาพ โดยจะมีการแบ่งหน้าที่เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

 

ทั้งนี้ได้คำนึงถึงส.ก.กทม.ทุกคนในการทำงานเพื่อร่วมกันตรวจสอบ ดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีผู้ว่าราชการกทม.เป็นผู้บริหาร

 

ด้านนายชัยธวัช กล่าวว่า ประการที่3 ส.ก.ของทั้งสองพรรคจะร่วมกันเห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภากทม. โดยจะให้ตั้งคณะกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 1คณะ ได้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้การบริหารกทม.เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตอบสนองผลประโยชน์ของพี่น้องชาวกทม.อย่างแท้จริง

 

4. ส.ก.ทั้งสองพรรคจะร่วมกันให้ความเห็นชอบให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภากทม.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้เกิดความโปร่งใส ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบได้
 

"ส.ก.ทัั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย มุ่งหวังว่า เราจะทุ่มเทการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวกทม.อย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับการทำงานของสภากทม.ให้เป็นที่พึ่งของชาวกรุงเทพฯได้ทุกคน" 

 

"เพื่อไทย-ก้าวไกล" ผนึกกำลังทำงานร่วมกัน

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ถือเป็นการแถลงการทำงานร่วมของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย เมื่อภายหลังจากที่กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ก.อย่างเป็นทางการแล้ว

 

นายวิชาญ กล่าวว่า ในส่วนของการจัดสรรตำแหน่งประธานและรองประธานสภากทม. จะเป็นความร่วมมือของสองพรรคคือพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทย โดยจะดูจากคนที่มีความเหมาะสมและทุ่มเททำงาน โดยตำแหน่งประธานสภากทม.เป็นของพรรคเพื่อไทย

 

นายชัยธวัชช กล่าวว่า ในเรื่องของการจัดคนที่เหมาะสมเข้าไปทำหน้าที่ประธาน ,รองประธานสภากทม.ตลอดคณะกรรมการต่างๆ คงต้องรอความชัดเจนจากกกต.ที่จะประกาศรับรองส.ก.ทุกคนแล้ว
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง