svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ชินวรณ์"อัดฝ่ายค้าน ขู่คว่ำงบฯปี 66 เล่นการเมืองเกินไป

26 พฤษภาคม 2565

“ชินวรณ์” อัดฝ่ายค้านขู่คว่ำร่างงบประมาณฯปี 2566 ในวาระที่ 1เล่นเกมการเมืองมากเกินไป พร้อมเรียกร้อง ส.ส.ช่วยกันทำหน้าที่

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดวาระประชุมในวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

 

โดยปีนี้รัฐบาลได้จัดตั้งงบประมาณไว้ 3,185,000 ล้านบาท มีจุดมุ่งเน้นนำร่างกฎหมายดังกล่าวมาดำเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องเสนอเข้าสภาฯและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน  เพื่อให้ทันปีงบประมาณ และประกาศใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 65 ต่อไป

 

แต่เนื่องจากขณะนี้ทางพรรคฝ่ายค้านได้ออกมาแถลงว่า จะมีการคว่ำร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯในวาระที่ 1  ตนในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล และเป็นรองประธานวิปรัฐบาลได้วิเคราะห์ถึงเรื่องดังกล่าวว่า ทางการเมืองเป็นสิทธิของฝ่ายค้าน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์

 

แต่โดยหลักทั่วไปการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ฯนั้น โดยหลักการจะต้องดำเนินการในชั้นรับหลักการ ส่วนใหญ่ฝ่ายค้านที่ผ่านมาก็จะเห็นชอบในชั้นรับหลักการก่อน จากนั้นเมื่อพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 จึงจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่า จะให้ความเห็นชอบหรือไม่ ส่วนใหญ่ก็จะมีการงดออกเสียงในชั้นรับหลักการ


 “การที่ฝ่ายค้านออกมาประกาศคว่ำร่างกฎหมายตั้งแต่วาระที่ 1 นั้น เป็นการเล่นเกมการเมืองมากเกินไป เพราะส.ส.ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันในการขับเคลื่อนร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ เป็นการใช้เงินภาษีของประชาชนมาพัฒนาให้เดินหน้าต่อไป เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

 

โดยหลักรัฐธรรมนูญแล้ว ถึงแม้ว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีจะไม่ผ่านความเห็นชอบหรือโดยคว่ำไปก็ตามรัฐบาลก็สามารถนำพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของปีที่ผ่านมามาใช้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ผมอยากเรียกร้องให้ ส.ส. ช่วยกันรับเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อไปศึกษา และหากมีข้อบกพร่องแนวทางใด หรือพบว่า มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่สุจริตโปร่งใส และใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน ผมอยากให้ส.ส.ช่วยกันทำหน้าที่นี้เพื่อตรวจสอบการจัดตั้งงบประมาณที่มาของรายได้ของงบประมาณ ตลอดจนโครงการว่าสอดรับกับงบประมาณหรือไม่” 

นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับเวลาในการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 นั้น วันนี้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ เป็นประธานก็จะประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากรอบเวลาของแต่ละฝ่ายในการอภิปราย

 

ในส่วนของฝ่ายรัฐบาลได้ประชุมเบื้องต้นได้กำหนดจำนวนกรรมาธิการไว้ 64 คน และแบ่งเวลา โดยขอความร่วมมือให้ฝ่ายรัฐบาลได้มีส่วนในการอภิปรายเพื่อสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ทราบว่าฝ่ายค้านได้เตรียมผู้อภิปรายหรือเตรียมตั้งกรรมาธิการร่วมกันด้วย เพราะฉะนั้นร่างกฎหมายดังกล่าวน่าจะได้รับความเห็นชอบในชั้นรับหลักการแน่นอน