"หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน" 4 ภาครวมใจจุดเทียนชัยน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9

13 พ.ค. 2565 | 09:48 น.

“แรมโบ้อีสาน”มอบ"หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน 4 ภาค”รวมใจจุดเทียนชัยน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9 วันสวรรคตทุกวันที่ 13 ของเดือนประกาศ "อยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดี" พร้อมเดินหน้าสนับสนุน ม.112

วันนี้(13 พ.ค.65) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่งประเทศไทย นางนิตยา นาโล ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคอีสาน นายพิศิษฐ์ ไชยชาติ ประธานเครือข่ายอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดี ได้ร่วมกับ นายก อบต. สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นักการเมืองท้องถิ่น และ พสกนิกรชาวอำเภอกันทรวิชัย จัดพิธีจุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่จะถึงในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 


โดยทาง นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ“แรมโบ้อีสาน”อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบแนวทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ให้ดำเนินการจุดเทียนชัยน้อมรำลึกทุกวันที่ 13 ของเดือน ไปจนถึง 13 ตุลาคม แล้วจัดงานใหญ่ร่วมกับทางรัฐบาล ซึ่งทาง“หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันทุกภาค”ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมพลังจุดเทียนเพื่อส่งแสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดิน 

เปรียบประดุจดั่งจิตอันบริสุทธิ์ของปวงพสกนิกรที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตน เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ เพราะพระองค์ท่านเป็น “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์”พร้อมประกาศจุดยืนปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ สนับสนุนให้คงไว้ซึ่ง มาตรา 112 

                                       "หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน" 4 ภาครวมใจจุดเทียนชัยน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9
ทาง"หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน" แต่ละภูมิภาคดำเนินกิจกรรมไปแต่ละจังหวัดร่วมกับมวลชนและประชาชนในพื้นที่ กระจายไปทั้ง 4 ภาค 

เช่นเดียวกับที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนางั่ว หมู่ที่ 3 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายสมชัย แสงทอง ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคเหนือ นายมานะ กุมภ์แก้ว และ น.ส.สำนวน รอดรัน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับทาง กำนันผู้ใหญ่ล้าน และ อบต. นำประชาชนทำกิจกรรมจุดเทียนชัยน้อมรำลึก ในหลวง ร.9

                       "หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน" 4 ภาครวมใจจุดเทียนชัยน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9
ขณะที่ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ์ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นายไวทิต ศิริสุวรรณ ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคกลาง ตัวแทนแต่ละจังหวัดของภาคกลาง ประกอบด้วย นายมนตรี ขวัญพราย ผู้ประสานงานภาคกลาง นายพฤทธ์นรินทร์ อัครตวงสิน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันจังหวัดนนทบุรี ทำกิจกรรมจุดเทียนชัยน้อมรำลึก ในหลวง ร.9 ร่วมกับผู้นำชุมชนต่างๆ 


ส่วนที่ ศาลาการเปรียญวัดพระทอง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายทวี ประหยัด ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคใต้ นายพนม เจี้ยงเต็ม ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันจังหวัดภูเก็ต 

                       "หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน" 4 ภาครวมใจจุดเทียนชัยน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9
นางจันทร์เพ็ญ สุเด็น ประธานเครือข่ายหมู่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดพังงา ตัวแทนแต่ละจังหวัดของภาคใต้ ผู้นำศาสนาอิสลาม ทำกิจกรรม มีการจุดเทียนรำลึกในหลวง ร.9 ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และ บรรยายประวัติศาสตร์ถึงความเป็นมาของวีรกษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์ผู้กอบกู้เอกราชไทย ตั้งแต่อยุธยาจนถึงกรุงเทพฯ จึงทำให้เราคนไทยมีแผ่นดินอยู่มาตราบเท่าทุกวันนี้


นายอานนท์ แสนน่าน ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พวกเราได้รับแนวทางจากทาง นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ได้มอบแนวทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ให้ดำเนินการจุดเทียนชัยน้อมรำลึกทุกวันที่ 13 ของเดือน ไปจนถึง 13 ตุลาคม แล้วจัดงานใหญ่ร่วมกับทางรัฐบาล พวกเรา“ชาวหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน”


จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม“จุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร” ที่จะถึงในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

                                      "หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน" 4 ภาครวมใจจุดเทียนชัยน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9
เพราะตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริ น้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ 


ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อนาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยให้ความรู้และ สติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆ ที่ได้น้อมนำ แนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายทั่วทิศานุทิศ แสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เปรียบประดุจดั่งดวงจิตที่บริสุทธิ์ ของปวง พสกนิกร ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้