วัชระจ่อร้องปปช.ฟันกก.อนุมัติขยายเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภาส่อเอื้อเอกชน

14 กุมภาพันธ์ 2565

“วัชระ” ย้ำคำพิพากษาศาลระบุชัดรัฐบาลลุงตู่มีมติให้ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต้องเสร็จในปี 62 เตรียมร้องปปช.ลงดาบฟันกก.อนุมัติขยายเวลาส่อเอื้อเอกชน

วันนี้ (14 ก.พ.65) ที่อาคารรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่งานสารบรรณถึง นายวีรยุทธ เจริญกูล ประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ขอขยายเวลาการส่งมอบเอกสารประกอบบันทึกถ้อยคำโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ อ้างถึงหนังสือขอขยายเวลาการส่งมอบเอกสาร ลงวันที่ 21 ธ.ค. 64 

 

พร้อมแนบ คำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำที่ อ3๐๐/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อ63/2565 จำนวน 1 ชุด ระหว่าง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โจทก์ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ จำเลยที่ 1 นายวรเทพ สุวัฒนพิมพ์ จำเลยที่ 2 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 3 โดย นายวัชระ ได้ขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นเป็นภายในวันที่ 28 ก.พ.65 

อนึ่งคำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้หน้า 10 ระบุว่า “คณะรัฐมนตรียังมีมติให้เร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 ตามหนังสือลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ” 

 

และมีคำพิพากษาเรื่องการขยายเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภา หน้า 13 ระบุว่า “เมื่อพิจารณาระยะเวลาก่อสร้างที่ล่าช้าเกินกว่ากำหนดตามสัญญาเป็นเวลานาน โจทก์ขอขยายเวลาก่อสร้างออกไปจากเวลาที่กำหนดตามสัญญา 4 ครั้ง โดยไม่เคยแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์เป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ซึ่งผู้ว่าจ้างอนุมัติทุกครั้ง โดยการอนุมัติครั้งที่ 4 ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณของผู้ว่าจ้าง และยังไม่ผ่านการพิจารณาของสำนักกฎหมาย” 

ฉะนั้น คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชุดใดที่มีมติว่า สำนักงานฯ ได้ขยายเวลาถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะยื่นร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สอบสวนคณะกรรมการฯ ตามประมวลกฏหมายอาญาม.157 และกฏหมายของป.ป.ช.ต่อไป