เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม เขตหลักสี่ ไม่ไปใช้สิทธิ ! ระวังถูกจำกัดสิทธิ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 ม.ค. 2565 เวลา 7:00 น. 2.2k

นับถอยหลัง เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9 กทม. หลักสี่ - จตุจักร วันที่ 30 ม.ค. นี้ ขณะ กทม. ตอบชัด หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะมีโทษหรือถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง?

23 ม.ค.2565 - การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9 กทม. หลักสี่ - จตุจักร เป็นอีกสนามการเมืองที่น่าติดตาม ซึ่ง การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคมนี้ ขณะล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เชื่อว่าครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าปี 2562 ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ 60.49%

ด้านกรุงเทพมหานคร ออกข้อความประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น.  โดยให้นำบัตรประชาชน หรือหลักฐานที่ราชการ หรือหน่วยงานรัฐออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดง ณ ที่เลือกตั้งด้วย

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม เขตหลักสี่ ไม่ไปใช้สิทธิ ! ระวังถูกจำกัดสิทธิ

ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีโทษหรือถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง?

ทั้งนี้ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นดำเนินการ ณ ฝ่ายทะเบียน ชั้น1 แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง นายทะเบียนท้องถิ่น หรือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์สำนักบริการการทะเบียน https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main  

 

โดยสามารถแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิได้2ช่วง คือ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่าง 23 - 29 ม.ค.65 หรือหลังวันเลือกตั้งใน 7 วัน คือ 31 ม.ค.65 - 6 ก.พ.65 หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

 

 1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
 2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
 4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น


หมายเหตุ : การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม เขตหลักสี่ ไม่ไปใช้สิทธิ ! ระวังถูกจำกัดสิทธิ
 

สำหรับ 8 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.เขต 9 กทม. หลักสี่ - จตุจักร มีดังนี้ 

 • หมายเลข 1 นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดี
 • หมายเลข 2 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคกล้า
 • หมายเลข 3 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย
 • หมายเลข 4นางสาวกุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตร์ชาติ
 • หมายเลข 5 นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย์
 • หมายเลข 6 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ พรรคก้าวไกล
 • หมายเลข 7 นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ
 • หมายเลข 8 นายเจริญ ชัยสิทธิ์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

ที่มา : กทม.

แท็กที่เกี่ยวข้อง