เปิดภาพรูปปั้น "นรสิงห์" ตั้งบนตึกไทยคู่ฟ้า ที่ทำงานนายกรัฐมนตรี

11 ม.ค. 2565 | 08:21 น.

เปิดภาพรูปปั้น "นรสิงห์" ถูกตั้งสักการะบูชา อยู่บนดาดฟ้าของ "ตึกไทยคู่ฟ้า" ทำเนียบรัฐบาล ที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (11 ม.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวได้สังเกตว่าบนชั้ยลอย ของตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นที่ทำงานของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พบว่าได้มีการนำรูปปั้น “นรสิงห์” มาตั้งสักการะบูชา ซึ่งรายงานข่าวระบุว่า มีการนำมาตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา หลังสถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน แพร่ระบาดหนักในประเทศ 

โดยรูปปั้นดังกล่าว มีความหมายและความเชื่อจากตำนานพราหมณ์เล่าว่า นรสิงห์เป็นปางหนึ่งที่พระนารายณ์อวตารลงมาปราบอสูรร้าย นรสิงห์มีเศียรเป็นสิงห์ ร่างกายเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์ที่ฆ่าไม่ตาย

รูปปั้นนรสิงห์

 

อีกทั้งตามประวัติของทำเนียบรัฐบาล ก่อนที่ตึกไทยคู่ฟ้า จะเป็นที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี ในแต่ละยุค

แรกเริ่มอาคารหลังนี้เป็นตึกประธานของคฤหาสน์ของข้าราชสำนักคนสำคัญที่สุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างบ้านพระราชทานพระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ)

และหลังจากการปฏิวัติในปี 2475 คณะราษฎรใช้พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นรัฐสภาควบคู่กับเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี
ต่อมาได้ย้ายสถานที่ทำงานของนายกฯ ไปอีก 2 ที่ คือวังปารุสกวันและวังสวนกุหลาบตามลำดับ แต่ละที่ล้วนเป็นอาคารที่งดงามและมีเกียรติ

รูปปั้นนรสิงห์

เมื่อซื้อบ้านนรสิงห์แล้ว จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงให้ใช้บ้านนรสิงห์เป็นที่ทำการรัฐบาลในชื่อ “ทำเนียบสามัคคีชัย” ต่อมาจึงเรียกว่า “ทำเนียบรัฐบาล” จนถึงปัจจุบัน