“สุพัฒนพงษ์”นั่งประธาน ตรวจสอบนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

09 ธ.ค. 2564 | 06:59 น.

โฆษกรัฐบาล เผย “นายกฯ” มอบ “สุพัฒนพงษ์” นั่งประธานตรวจสอบข้อเท็จจริง ฯนิคมอุตสาหกรรมจะนะ สั่งให้รับฟังความเห็นทุกฝ่าย ให้ครบทุกมิติ เน้นแก้ปัญหารอบด้าน ยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนในพื้นที่

วันที่ 9 ธ.ค. 2564นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 330/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 64 แต่งตั้งนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โดยสั่งให้เน้นการตรวจสอบและรับฟังปัญหาให้ครบทุกมิติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยต้องยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนในพื้นที่

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังยืนยันว่า ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 มีมติเพียงรับทราบรายงานผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเสนอ โดย ครม. มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไข ฯ นำรายงานผลการหารือไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

 

 

 

“นายกรัฐมนตรีรับฟังและห่วงใยทุกปัญหาของพี่น้องคนไทย รวมทั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ยืนยันว่าการลงไปในพื้นที่ของคณะทำงาน ชุดที่แล้ว เพื่อรวบรวมข้อมูลและเสนอรายงานผ่านคณะกรรมการตามขั้นตอน ให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงประเด็นต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังเน้นว่า การดำเนินโครงการ ฯ ทุกอย่างต้องผ่านประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทุกขั้นตอนต้องถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและประชาชนต้องเห็นชอบ เป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อการพัฒนาประเทศและประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม นโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลดำเนินการส่วนหนึ่งต้องมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วย” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

“สุพัฒนพงษ์”นั่งประธาน ตรวจสอบนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้ปักหลักรวมตัวกันที่หน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นโดย แกนนำระบุว่า ไม่ต้องการให้เป็นเงื่อนไขที่อาจเกิดการจับกุมและสลายการชุมุม เหมือนวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมาอีก โดยเหตุผลที่เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ตัดสินใจปักหลักอยู่ต่อ เพราะหวังให้มีตัวแทนรัฐบาลออกมาเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา