svasdssvasds

41 จังหวัดเฮ! ส.ส.เขตเพิ่ม 50 คน จากกติกาใหม่เลือกตั้งบัตร 2 ใบ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 พ.ย. 2564 เวลา 0:30 น. 7.6k

41 จังหวัดเฮ! ส.ส.เขตเพิ่ม 50 คน จากกติกาใหม่เลือกตั้งบัตร 2 ใบ : รายงานหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หน้า 12 ฉบับ 3735 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. -1 ธ.ค.2564

กติกาเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เลือกตั้งบัตร 2 ใบ กำหนดให้มีส.ส.เขต 400 ที่นั่ง เพิ่มขึ้น 50 ที่นั่ง จากการเลือกตั้งในปี 2562 พบมี 41 จังหวัดที่ได้อานิสงส์ “กทม.”ส.ส.เพิ่มขึ้น 4 คน “ชลบุรี-โคราช-นครศรีธรรมราช-นนทบุรี-บุรีรัมย์-อุดรธานี” เพิ่มจังหวัดละ 2 ส่วนอีก 34 จังหวัด เพิ่มจังหวัดละ 1 คน 

 

ภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2564  โดยมีสาระสำคัญคือ ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ มีจำนวนส.ส.แบ่งเขต 400 ที่นั่ง และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 ที่นั่ง จากเดิมการเลือกตั้งปี 2562 ใช้บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ มีส.ส. 350 เขต บัญชีรายชื่อ 150 ที่นั่ง 

ด้วยกติการใหม่นี้ เมื่อมีส.ส.เขต 400 คน จากเดิม 350 คน ก็จะทำให้มีส.ส.เขตเพิ่มขึ้น 50 คน ในการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2565 นี้ 

 

เมื่อนำเอากติกาของรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม มาประเมิน โดยยึดจำนวนประชากรทั่วประเทศที่ 65,228,120 คน ซึ่งประกาศโดยสํานักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย  ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563  จะทำให้มี 41 จังหวัด ที่ได้รับประโยชน์จากกติกาใหม่ คือมีส.ส.เพิ่มขึ้น ดังนี้

                              

+กทม.ส.ส.เพิ่ม 4 คน


1.กรุงเทพฯ เดิมส.ส. 30 คน ใหม่มีได้ 34 คน เพิ่มขึ้น 4 คน


2.กระบี่ เดิมส.ส. 2 คน ใหม่มีได้ 3 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


3.กาฬสินธุ์ เดิมส.ส. 5 คน ใหม่มีได้ 6 คน เพิ่มขึ้น 1 คน

 

4.ขอนแก่น เดิมส.ส. 10 คน ใหม่มีได้ 11 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


5.ชลบุรี เดิมส.ส. 8 คน ใหม่มีได้ 10 คน เพิ่มขึ้น 2 คน


6.ชัยภูมิ เดิมส.ส. 6 คน ใหม่มีได้ 7 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


7.เชียงใหม่ เดิมส.ส. 9 คน ใหม่มีได้ 10 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


8.ตรัง เดิมส.ส. 3 คน ใหม่มีได้ 4 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


9.นครนายก เดิมส.ส. 1 คน ใหม่มีได้ 2 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


10.นครปฐม เดิมส.ส. 5 คน ใหม่มีได้ 6 คน เพิ่มขึ้น 1 คน

 

                         41 จังหวัดเฮ! ส.ส.เขตเพิ่ม 50 คน จากกติกาใหม่เลือกตั้งบัตร 2 ใบ


+โคราชส.ส.เพิ่ม 2 คน


11.นครราชสีมา เดิมส.ส. 14 คน ใหม่มีได้ 16 คน เพิ่มขึ้น 2 คน


12.นครศรีธรรมราช เดิมส.ส. 8 คน ใหม่มีได้ 10 คน เพิ่มขึ้น 2 คน


13.นนทบุรี เดิมส.ส. 6 คน ใหม่มีได้ 8 คน เพิ่มขึ้น 2 คน


14.นราธิวาส เดิมส.ส. 4 คน ใหม่มีได้ 5 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


15.บึงกาฬ เดิมส.ส. 2 คน ใหม่มีได้ 3 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


16.บุรีรัมย์ เดิมส.ส. 8 คน ใหม่มีได้ 10 คน เพิ่มขึ้น 2 คน


17.ปทุมธานี เดิมส.ส. 6 คน ใหม่มีได้ 7 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


18.พระนครศรีอยุธยา เดิมส.ส. 4 คน ใหม่มีได้ 5 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


19.พังงา เดิมส.ส. 1 คน ใหม่มีได้ 2 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


20.เพชรบูรณ์ เดิมส.ส. 5 คน ใหม่มีได้ 6 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


+ร้อยเอ็ดส.ส.จาก 7 เป็น 8


21.แพร่ เดิมส.ส. 2 คน ใหม่มีได้ 3 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


22.ภูเก็ต เดิมส.ส. 2 คน ใหม่มีได้ 3 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


23.มหาสารคาม เดิมส.ส. 5 คน ใหม่มีได้ 6 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


24.แม่ฮ่องสอน เดิมส.ส. 1 คน ใหม่มีได้ 2 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


25.ร้อยเอ็ด เดิมส.ส. 7 คน ใหม่มีได้ 8 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


26.ระยอง เดิมส.ส. 4 คน ใหม่มีได้ 5 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


27.ลพบุรี เดิมส.ส. 4 คน ใหม่มีได้ 5 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


28.เลย เดิมส.ส. 3 คน ใหม่มีได้ 4 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


29.ศรีสะเกษ เดิมส.ส. 8 คน ใหม่มีได้ 9 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


30.สกลนคร เดิมส.ส. 6 คน ใหม่มีได้ 7 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


+อุดรฯ มีส.ส.ได้ 10 คน


31.สงขลา เดิมส.ส. 8 คน ใหม่มีได้ 9 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


32.สมุทรปราการ เดิมส.ส. 7 คน ใหม่มีได้ 8 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


33.สระบุรี เดิมส.ส. 3 คน ใหม่มีได้ 4 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


34.สุโขทัย เดิมส.ส. 3 คน ใหม่มีได้ 4 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


35.สุพรรรบุรี เดิมส.ส. 4 คน ใหม่มีได้ 5 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


36.สุราษฎร์ธานี เดิมส.ส. 6 คน ใหม่มีได้ 7 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


37.สุรินทร์ เดิมส.ส. 7 คน ใหม่มีได้ 8 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


38.อ่างทอง เดิมส.ส. 1 คน ใหม่มีได้ 2 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


39.อุดรธานี เดิมส.ส. 8 คน ใหม่มีได้ 10 คน เพิ่มขึ้น 2 คน


40.อุตรดิตถ์ เดิมส.ส. 2 คน ใหม่มีได้ 3 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


41.อุบลราชธานี เดิมส.ส. 10 คน ใหม่มีได้ 11 คน เพิ่มขึ้น 1 คน


ทั้งหมดคือ การคำนวณจำนวนที่สั่งส.ส.ตามกติกาใหม่ ที่ยึดฐานประชากรที่ประกาศ ณ เดือน ธ.ค.2563 
  

แต่ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายปี 2565 หากมีการประกาศจำนวนประชากรใหม่ สัดส่วนจำนวนส.ส.ในแต่ละจังหวัด ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้...


ส.ส. 400 เขตใน 77 จังหวัด

 

สำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.จำนวน 400 ที่นั่ง ใน 77 จังหวัดนั้น  นายณัฐพงษ์ สีเหลือง (นิติกรปฏิบัติการ) เทศบาลเมืองศิลา อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้คำนวณจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 86 เป็นดังนี้


มีส.ส. 34 คน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร


มีส.ส. 16 คน ได้แก่ นครราชสีมา 


มีส.ส. 11 (รวม 22 คน) ได้แก่ อุบลราชธานี ขอนแก่น 


มีส.ส.ได้ 10 (รวม 50 คน) ได้แก่ เชียงใหม่ บุรีรัมย์ อุดรธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี 


มีส.ส.ได้ 9 (รวม 18 คน) ได้แก่ ศรีสะเกษ สงขลา 


มีส.ส.ได้  8 (รวม 32 คน) ได้แก่ สุรินทร์ สมุทรปราการ ร้อยเอ็ด นนทบุรี 


มีส.ส.ได้ 7 (รวม 35 คน)  ได้แก่ เชียงราย ปทุมธานี สกลนคร ชัยภูมิ สุราษฏร์ธานี 


มีส.ส.ได้ 6 (รวม 30 คน) ได้แก่ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครปฐม 


มีส.ส.ได้ 5 (รวม 40 คน) ได้แก่ พิษณุโลก ราชบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี นราธิวาส ลพบุรี ระยอง 


มีส.ส.ได้ 4 (รวม 36 คน) ได้แก่ ลําปาง ปัตตานี ฉะเชิงเทรา นครพนม กําแพงเพชร ตรัง สระบุรี เลย สุโขทัย 


มีส.ส.ได้ 3 (รวม 63 คน) ได้แก่ สระแก้ว สมุทรสาคร ตาก ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา ยโสธร จันทบุรี พิจิตร พัทลุง หนองคาย หนองบัวลําภู ชุมพร ปราจีนบุรี เพชรบุรี กระบี่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ แพร่ บึงกาฬ ภูเก็ต  
มีส.ส.ได้ 2 (รวม 20 คน) ได้แก่  ลําพูน อํานาจเจริญ มุกดาหาร อุทัยธานี สตูล ชัยนาท อ่างทอง พังงา นครนายก แม่ฮ่องสอน 


และ มีส.ส.ได้ 1 (รวม 4 คน)  ได้แก่  ตราด สิงห์บุรี สมุทรสงคราม ระนอง 
    
 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด