เปิดวาระครม.เยียวยาเอสเอ็มอี 4.6 หมื่นล้าน-ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

19 ต.ค. 2564 เวลา 2:08 น. 76

เปิดวาระ"ครม.19 ต.ค."คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ เสนออนุมัติวงเงิน 4.6 หมื่นล้าน ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อพยุงการจ้างงาน 5.6 ล้านราย ด้านมหาดไทย ชงต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564  รายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 41/2564  ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
มีวาระที่สำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ ที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง (สศช.)เป็นประธาน จะเสนอขออนุมัติวงเงิน 4.6 หมื่นล้านบาท จากเงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพื่อช่วยเหลือค่าจ้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 480,000 กิจการ ในการรักษาการจ้างงาน โดยมีลูกจ้างประมาณ 5.6 ล้านคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมาตรการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 (ศบศ.)แล้ว

- นอกจากนั้นจะมีการนำเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อใช้ต่อเนื่องไปในปีหน้า โดยคาดว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภคเพิ่มเติมจากมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- กระทรวงมหาดไทยเสนอต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)หรือ BTS เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหนี้สะสมที่ กทม.ค้างจ่ายการเดินรถให้ BTS รวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท

- กระทรวงการคลังเสนอการพิจารณาขยายเวลาการปรับลดอัตราเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราวในปี 2564

  • เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการเก็บอากรศุลกากรตามมาตราการปกป้องพิเศษตามความตกลง การเกษตรขององค์การค้าโลก และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน สาหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ.2564 (เอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม)
  • เสนอ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจาครึ่งปีแรกของปี พ.ศ.2564

- สศช.เสนอ ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 27 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย –ไทย (IMT-GT)
 

วาระ ครม.ที่น่าสนใจอื่น ๆได้แก่

- กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชน จีนและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย

- กระทรวงทรัพยากรฯเสนอยกเลิกการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

- กระทรวงทรัพยากรฯเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

แท็กที่เกี่ยวข้อง