‘หมอวรงค์’ยื่นผู้ตรวจฯ ส่งศาลรธน.ตีความแก้รัฐธรรมนูญ ปมบัตรเลือกตั้ง 2ใบ

28 ก.ย. 2564 | 06:44 น.

‘หมอวรงค์’ ยื่นผู้ตรวจฯส่งศาลรธน. ตีความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปมบัตรเลือกตั้ง 2ใบ ชี้ ขัดรธน. ลักไก่แก้เกินหลักการ ทำคนชนะกินรวบ ชี้ หาก 60 วันยังไร้คืบ จ่อยื่นศาลโดยตรง

วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม  รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้พิจารณาและส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีรัฐสภาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ … พ.ศ… เรื่องการเลือกตั้งจากบัตรหนึ่งใบไปสู่บัตรสองใบอาจเป็นการทำลายสิทธิของประชาชนและเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมืองใหญ่ในการเลือกตั้ง

 

 นพ.วรงค์ กล่าวว่า เหตุที่ต้องมายื่นขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขขัดหลักการ เพราะตอนเสนอขอแก้ไขขอแค่ 2 มาตรา แต่มาลักไก่แก้ 3มาตราด้วยการเพิ่มการแก้ไขมาตรา 86 จึงเป็นกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกินกว่าหลักการ  ส่วนที่ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คิดว่าคนจะแก้ไม่ได้ศึกษาเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 2560 ที่เขียนไว้ชัดเจนว่าการเลือกตั้งในอดีตที่ใช้บัตรสองใบ ทำให้ส.ส.ไม่ทำหน้าที่ตัวแทนประชาชน แต่ไปทำหน้าที่ตัวแทนพรรคการเมือง เจ้าของพรรค และที่สำคัญคือทิ้งเสียงข้างน้อย คนชนะกินรวบ จึงแก้มาใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสม เพื่อให้ทุกคะแนนมีความหมาย

‘หมอวรงค์’ยื่นผู้ตรวจฯ ส่งศาลรธน.ตีความแก้รัฐธรรมนูญ ปมบัตรเลือกตั้ง 2ใบ

นพ.วรงค์ กล่าวว่า เมื่อมาเขียนเป็นรัฐธรรมนูญ 60 จะไม่ใช้คำว่าบัตรเลือกตั้งเพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดการบังคับให้มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ที่เหมือนกับการถอยหลังไปเป็น 10 ปี แต่จะใช้คำว่าคะแนน หรือคะแนนเสียง เพื่อเปิดช่องให้มีการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆได้ในอนาคต โดยไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ  แต่ที่สำคัญการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 3 มาตรา คือมาตรา 77 ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่าการจะแก้ไขกฎหมายใด ต้องรับฟังความเห็นประชาชน แต่รัฐสภากับลุกลี้ลุกลน ไม่เคยรับฟังความเห็นประชาชน แก้ไขรอบนี้แก้แบบยกเครื่อง ทำให้การนับคะแนนเลือกตั้งต่างจากเดิม บัตรใบเดียวที่เคยผ่านการสำรวจความคิดเห็นประชาชนสูงถึง 77.6 % การจะเปลี่ยนจากบัตรใบเดียวเป็นสองใบ จึงต้องถามความเห็นประชาชน แต่ก็กลับไม่มีการสอบถาม ส่วนมาตรา 85 กำหนดไว้ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนได้คนละหนึ่งคะแนน แต่มาตรา 83 ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบเท่ากับผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงได้ 2 คะแนน

“เรามายื่นผู้ตรวจการแผ่นดินตามเงื่อนไขที่มาตรา 213ของรัฐธรรมนูญซึ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน หากถูกตัดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิสามารถยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้  การที่ร่างรัฐธรรมนูญได้กำหนดบัตรเลือกตั้งสองใบ คือผู้ชนะกินรวบ ที่สำคัญ บัตรเลือกตั้งใบเดียวทำให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายสามารถนำมาคำนวณตำแหน่งที่นั่งส.ส.ได้ การที่รัฐสภาไปตัดสิทธิประชาชนซึ่งเป็นคนที่มีพลังและมีความหมายมากในระบบจัดสรรปันส่วนผสม แล้วกลับเลือกไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบที่ให้เฉพาะผู้ชนะกินรวบเท่านั้น จึงต้องมาร้องศาลรัฐธรรมนูญผ่านทางผู้ตรวจการแผ่นดิน หากภายใน 60 วันผู้ตรวจการแผ่นดินยังไม่มีท่าที ก็จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง เพราะเราต้องการให้ประเทศดำเนินการบนหลักการของความถูกต้อง ไม่ใช่หลักของพวกมากลากไปที่จะทำให้เกิดเผด็จการรัฐสภาแล้วปัญหาเก่าจะกลับมาอีก “ นายวรงค์ กล่าวและว่า นักกฎหมายมือดีของประเทศไทยหลายท่าน ได้ดูคำร้องที่ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว ทุกท่านยืนยันว่าประชาชนชนะแน่ ขอให้สบายใจได้

 

นายวทัญญู กล่าวว่า ทางสำนักงานก็จะเร่งรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว  ซึ่งสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิดไม่มีผลต่อการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะใช้การประชุมแบบออนไลน์ และกฎหมายกำหนดกรอบเวลาไว้ก็จะต้องเร่งทำงานอยู่แล้ว