พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 34 ราย

21 ก.ย. 2564 เวลา 12:54 น. 131

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหาร ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ จำนวน 34 ราย

วันนี้(21 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ จำนวน 34 ราย ดังนี้

  พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 34 ราย   พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 34 ราย   พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 34 ราย   พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 34 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง