รัฐสภามติเอกฉันท์ 467 เสียง ผ่านร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด

24 ส.ค. 2564 เวลา 8:33 น. 1.3k

รัฐสภา มีมติเอกฉันท์ 467 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบวาระ 3 ผ่านร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 182 มาตรา ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

วันที่ 24 ส.ค.2564 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากที่ค้างอยู่เริ่มที่มาตรา 83 ซึ่งการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางจนครบ 182 มาตรา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระสามด้วยเสียงเอกฉันท์ 467 เสียงต่อ 0 งดออกเสียง 2 จากนั้นได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 473 ต่อ 0 เสียง และจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
 

สำหรับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด มีการค้างอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จากนั้น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้ลงนามถอนร่างดังกล่าว และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและได้จัดทำใหม่ส่งให้ ครม.พิจารณา เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562 ก่อนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 6 ส.ค.2563 จากนั้นส่งต่อให้รัฐสภาพิจารณารับหลักการในวาระแรก วันที่ 1 ก.ย.2563 และตั้งคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาจนเสร็จในวันที่ 8 มี.ค. 2564 และส่งให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาเห็นชอบ

แท็กที่เกี่ยวข้อง