ร้อง ป.ป.ช. สอบกรมควมคุมโรค อนุมัติฉีดวัคซีนเข็ม 4 ให้พวกพ้อง214 ราย

23 ส.ค. 2564 | 07:40 น.

“ศรีสุวรรณ” ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบกรมควมคุมโรคอนุมัติฉีดวัคซีนเข็ม 4 ให้อภิสิทธิ์ชน 214 ราย ชี้เหลื่อมล้ำ เอื้อประโยชน์ ไร้จิตสำนึก เหตุคนไทยอีกหลายล้านยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก

 วันนี้ ( 23 ส.ค. 64)  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  ยื่นขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบเอาผิดอธิบดี  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูรและอภิสิทธิ์ชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 จำนวน 214 ราย  ในฐานกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริต 2561

การที่บุคลากรทางการแพทย์ 2  คน  ได้รับวัคซีนเข็มที่  4 อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ออกมาชี้แจงสาเหตุเนื่องจากจำเป็นต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา   ซึ่งประเทศปลายทางไม่รองรับวัคซีนซิโนแว็กซ์   จึงต้องฉีดไฟเซอร์นั้น  แต่จากคำชี้แจงของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคที่ระบุว่าบุคลากรทั้ง 2 คน  จำเป็นต้องไปปฎิบัติงานที่ประเทศแคนาดา  ซึ่งมีระเบียบว่าจะต้องได้รับวัคซีนที่ต่างประเทศกำหนด  จึงจะสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน การชี้แจงที่ไม่ตรงกันนี้แสดงให้เห็นว่า  หน่วยงานนี้มีปัญหา   และเป็นเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

ซึ่งมีในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขมีการเผยแพร่ข้อมูลผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ไปแล้วถึง 214 ราย  โดยไม่ทราบเหตุผล   จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นพวกอภิสิทธิ์ชนพรรคพวกเดียวกันกับผู้อนุญาต   ทั้งที่ยังมีประชาชนอีกหลายล้านคนยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก   สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำ จากการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง ไร้จิตสำนึกส่งผลให้คนไทยเกือบ 50 ล้านคน  ต้องได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับวัคซีน