“ส.ส.รัฐบาล”ไม่แตกแถวโหวตรับร่างพรบ.งบ 65 “4 งูเห่าก้าวไกล”หนุน

03 มิ.ย. 2564 เวลา 6:39 น. 1.8k

“ส.ส.รัฐบาล”ไม่แตกแถวโหวตรับร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 แถม “4 งูเห่าก้าวไกล”โหวตหนุน  หลังสภาลงมติรับหลักการวาระแรก ด้วยคะแนน 269 ต่ 201 เสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการลงมติรับหลักการ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบ 269 เสียง ไม่เห็นชอบ 201 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง

ทั้งนี้ พบว่าเสียงที่เห็นด้วยเป็นของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ลงมติรับหลักการโดย "ไม่แตกแถว" 

มีส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล ที่ไม่ปรากฏการลงคะแนน ได้แก่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ พรรคประชาธิปัตย์ งดออกเสียง นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ งด และ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง  งดออกเสียง  

ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ ได้แก่ พรรคพลังท้องถิ่นไท พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคชาติพัฒนา พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคไทรักธรรม พรรคประชาธรรมไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคประชาภิวัฒน์ พรรคพลเมืองไทย พรรคพลังชาติไทย พรรคพลังธรรมใหม่  พรรคพลังไทยรักไทย ลงมติเห็นด้วยครบแบบไม่แตกแถวแม้แต่เสียงเดียว 

 

ส่วนการออกเสียงของ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านนั้น ส่วนใหญ่ลงมติ ไม่เห็นด้วย แบ่งเป็น 

พรรคเพื่อไทย ที่มีจำนวน ส.ส.ทั้งสิ้น 134 คน พบว่า มี 129 คน ลงมติไม่เห็นด้วย แต่มีส.ส.จำนวน  5 คน ได้แก่ นายจักรพรรดิ ไชยสาสน์ ส.ส.อุดรธานี , นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ ส.ส.มหาสารคาม, น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี, นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. และ นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์  ส.ส.นนทบุรี ที่ไม่ปรากฏการออกเสียงลงคะแนน

พรรคก้าวไกล  มีส.ส.ทั้งสิ้น 53 คน พบว่า ลงมติไม่เห็นด้วย จำนวน 48 คน ยกเว้น ส.ส. 4 คน  ได้แก่ นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี, นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย และ นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย ที่ลงมติเห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
ขณะที่ น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน  ส.ส. จันทบุรี พรรคก้าวไกล ลาป่วย 

พรรคเสรีรวมไทย 10 เสียง ลงคะนนไม่เห็นด้วย

พรรคเพื่อชาติ  5 เสียง ไม่เห็นด้วย

พรรคประชาชาติ มีส.ส. 7 เสียง พบว่า มี 6 เสียง ไม่เห็นด้วย ยกเว้น นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ ที่ไม่ปรากฏการลงคะแนน

พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 เสียง ลงคะแนนไม่เห็นด้วย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ก่อนหน้าที่ประกาศร่วมพรรครัฐบาล ยกเว้น นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่การออกเสียง พบว่า ออกเสียงไม่เห็นด้วย 2 เสียง คือ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายมิ่งขวัญ  ขณะที่ 4 เสียง ลงมติเห็นด้วย ได้แก่ นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ , นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  และ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

สำหรับบุคคลที่งดออกเสียงอีก 1 เสียง นอกจากนายชวน แล้ว คือ นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง