กทม. สั่งปิดตลาดคลองเตย ถึง 31 พ.ค.นี้

17 พ.ค. 2564 | 05:12 น.

กทม. สั่งปิดตลาดคลองเตย ถึง 31 พ.ค.นี้ พร้อมสั่ง 50 เขต สำรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง สกัดคลัสเตอร์ใหม่

วันที่ 17 พ.ค.2564  ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.64 ที่ประชุมได้พิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแก้ไขปัญหากรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในตลาดคลองเตยและชุมชนใกล้เคียง จากการตรวจเชิงรุก พบผู้คิดเชื้อในพื้นที่คลองเตย 494 คน และพบผู้ติดเชื้อในตลาดคลองเตย จำนวน 332 คน เขตจึงได้มีคำสั่งปิดตลาดไปแล้ว 5 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน (ครั้งล่าสุด 11-13 พ.ค.64) แต่ยังไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจึงเห็นควรให้ปิดตลาดคลองเตยต่อไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค. โดยจะมีการออกประกาศให้ทราบ รวมทั้งที่ประชุมเห็นชอบให้ 50 สำนักงานเขตสำรวจจำนวนคนงานก่อสร้างในแคมป์ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน นอกจากนี้จะมีการจัดประชุมผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่กทม.เพื่อสร้างความรู้ความเจ้าใจเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ขณะที่พบการระบาด 27 คลัสเตอร์ ใน 17 เขต อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมโรค 20 คลัสเตอร์ และสามารถควบคุมได้แล้ว 7 คลัสเตอร์ ไม่รวมคลัสเตอร์ที่ราชฑัณท์ โดยเขตที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 ลำดับแรก คือ ดินแดง ห้วยขวาง บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว บางแค คลองเตย วังทองหลาง วัฒนา บางกะปิ สำหรับการผลการให้บริการวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ได้รับวัคซีนรวมจำนวน 403,446 โดส มีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มจำนวน 112,104 ราย
 

ที่ประชุมรับทราบมติศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดง) ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการหลักของศบค.อย่างเคร่งครัด และเห็นควรพิจารณามาตรการผ่อนคลายกิจการร้านอาหาร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดฯ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด


ซึ่งมีมติให้ร้านอาหาร สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ จำหน่ายอาหารแบบนำไปบริโภคที่อื่นได้ (Take way) ไม่เกิน 23.00 น. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และยังคงปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานครปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) และ (ฉบับที่ 26) ต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 – 31 พ.ค. 64 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29)