svasdssvasds

“นิพัทธ์-จินตนันท์”ลุ้น 12 พ.ค.นี้ เป็นอดีต สนช.สมัครกสม.ได้หรือไม่ 

07 เม.ย. 2564 เวลา 9:00 น.

“นิพัทธ์-จินตนันท์”ลุ้น 12 พ.ค. ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยปมเป็นอดีตสนช.สมัครกรรมการสิทธิฯ ได้หรือไม่

วันนี้ (7 เม.ย.2564) ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องของ น.ส.จินตนันท์ ชญาต์รศุภมิตร และ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า 

การที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วินิจฉัยตัดสิทธิในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพราะมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 (18) กรณีเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาค ซึ่งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 หรือไม่ รวมทั้งขอให้สั่งเพิกถอนมติที่วินิจฉัยตัดสิทธิบุคคลทั้งสอง พร้อมคืนสิทธิให้เป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกสม.ด้วย 

ก่อนหน้านี้ ศาลฯ ได้ให้คณะกรรมกาสรรหา กสม.ที่เป็นผู้ถูกร้อง ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และส่งสำเนาการประชุม บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสรรหาทุกครั้งต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว 

และเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่ 12 พ.ค. เวลา 15.00 น.

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด