"รมต.สาธิต" เผย ครม.ไฟเขียว "เลือกตั้งเทศบาล" 21 มี.ค.

12 มกราคม 2564

รมต.สาธิต เผย ที่ประชุมครม. ไฟเขียว "เลือกตั้งเทศบาล" คาด 21 มี.ค.64 ด้าน "กกต." ยัน มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

12 มกราคม 2564 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมได้มีมติให้มีการจัดการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาเทศบาล โดยคาดว่า จะมีขึ้นในวันที่ 21 มี.ค.นี้

 

ทั้งนี้ รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แจ้งว่า ในการประชุม ครม.วันนี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เข้ารายงานถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่ง หลังที่มีการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา

 

โดยที่ประชุม ครม. ได้มีมติให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล เทศมนตรี เป็นลำดับถัดไป ส่วนวันเลือกตั้งระดับเทศบาลนั้น ทาง กกต.จะเป็นผู้พิจารณากำหนดวันต่อไป เบื้องต้นกำหนดเอาไว้ในวันที่ 21 มี.ค.64

 

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.27 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้งเทศบาล โดยจะให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) แจ้งรายละเอียดกับ กกต.ให้ทราบต่อไป

 

"รมต.สาธิต" เผย ครม.ไฟเขียว "เลือกตั้งเทศบาล" 21 มี.ค.

สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2563 กกต.ได้จัดให้มีเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ยังคงเหลือ การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. อยู่อีก 4 ระดับ ประกอบด้วย 

 

1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) จำนวน 2,444 แห่ง

 

2. การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 5,330 แห่ง 

 

3. การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา กทม.

 

4. การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และ สมาชิกสภาเมืองพัทยา

 

 

ด้าน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบให้ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะในส่วนของเทศบาล   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบต่อไป  

 

โดยขอให้ กกต. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย  

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง โดยกระทรวงมหาดไทย จัดทำข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง และเตรียมพร้อมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่ กกต. ได้ สรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว พร้อมจัดอบรมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

 

รวมทั้งได้เสนอร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ได้ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้แล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“วัชระ”ค้านเลื่อนเลือกตั้ง"เทศบาล-อบต."

ยืดเลือกตั้ง“อบต.-เทศบาล” โควิดพ่นพิษ"พลิกวิกฤติเป็นโอกาส" 

เลื่อน “เลือกตั้งเทศบาล-อบต." พิษโควิด ลามวิถีประชาธิปไตย ลากยาว