"แรมโบ้"ซัดอย่าโยงการเมืองปิดคอนเสิร์ต"บิ๊กเมาน์เท่น"

14 ธ.ค. 2563 | 04:41 น.

"แรมโบ้"ยันคำสั่งผู้ว่าฯ โคราชสั่งปิดคอนเสิร์ต "บิ๊กเมาน์เท่น" ทำถูกต้องแล้ว เหตุต้องทำตามมาตรการสาธารณสุข เตือนอย่าโยงทางการเมือง ซัด "รังสิมันต์" รับผิดชอบไหวหรือไม่หากโควิดแพร่ระบาดในคอนเสิร์ต

วันนี้ (14 ธ.ค.63) นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แสดงความคิดเห็นการสั่งปิดคอนเสิร์ตบิ๊กเมาน์เท่น ไม่ได้กลัวการแพร่กระจายของโควิด-19 แต่กลัวการแพร่กระจายของความคิดแบบประชาธิปไตย ว่า เรื่องนี้นายรังสิมันต์ ก็เห็นชัดเจนแล้วว่าคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า สถานการณ์น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ทุกเวทีไม่สามารถจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการที่กำหนด อีกทั้งประชาชนบางส่วนไม่สวมหน้ากากอนามัย มีการตะโกนร้องเพลง  ซึ่งหลายฝ่ายรวมทั้งจังหวัดก็เห็นแล้วว่าสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 

 

ดังนั้น ทางจังหวัดจึงต้องขอให้ยกเลิกการจัดคอนเสิร์ต นายรังสิมันต์ ควรรับฟังเหตุผลอื่นบ้าง อย่าเอาแต่ประเด็นทางการเมือง อย่าพูดแบบไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  เพราะหากเกิดการติดเชื้อโควิด -19 ในงานคอนเสิร์ตขึ้นจนกลายเป็นการระบาดรอบที่ 2 ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ถามว่า นายรังสิมันต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ไหวหรือไม่

 

"ผมยืนยันว่าทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ว่าฯเป็นประธาน ได้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนมีค่าสูงสุด จะปล่อยปะละเลยไม่ได้ ประเทศชาติประชาชนส่วนรวมต้องมาก่อน ดังนั้น คนที่เอามาตีเป็นประเด็นการเมือง ถือว่าสิ้นคิดสิ้นดี สมองปัญญาอ่อน ไม่เหมาะที่จะเป็นส.ส.ตัวแทนพี่น้องประชาชนเลยสักนิด” นายสุภรณ์ ระบุ

                                                                \"แรมโบ้\"ซัดอย่าโยงการเมืองปิดคอนเสิร์ต\"บิ๊กเมาน์เท่น\"

เปิดไทม์ไลน์การจัดคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับไทม์ไลน์ของการจัดคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival เป็นดังนี้


๑.คณะผู้จัดการแสดงคอนเสิร์ตได้มานำเสนอมาตรการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการที่เสนอ


๒.เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะตรวจประเมินมาตรการได้เสนอแบบฟอร์มการตรวจพื้นที่ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการที่เสนอ โดยมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่กำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๓/ว ๖๑๑๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


๓.เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะผู้จัดการแสดงคอนเสิร์ตได้มานำเสนอมาตรการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้ง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการที่เสนอ


๔.วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าประจำในบริเวณจัดงาน เพื่อควบคุมมาตรการป้องกันโรคโควิด 19


๕.วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าประจำในบริเวณจัดงาน เพื่อควบคุมมาตรการป้องกันโรคโควิด 19


๖.วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๕ น. นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เข้าเฝ้าระวังเหตุการณ์ในขณะที่มีการแสดงคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ในทุกเวที พบว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ทำให้เกิดความแออัดของผู้เข้าชมจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมงานบางส่วนไม่สวมใส่หน้ากาก มีการตะโกนร่วมร้องเพลงตลอดเวลา และมาตรการที่บริษัทฯ ได้เสนอและกำหนดต่าง ๆ ที่เสนอต่อจังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้มีการปฏิบัติตามแต่อย่างใด (ตามรูปที่แนบ) รวมทั้งไม่มีผู้ควบคุมงานที่สามารถตัดสินใจได้มาควบคุมงาน 
 


๗.วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่อง ได้มีมติให้ปิดพื้นที่แสดงคอนเสิร์ตดังกล่าว ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๔๙๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมอบหมายให้ นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากช่อง. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำไปแจ้งผู้จัดงาน ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 


๘.ผู้จัดได้ขออุทธรณ์คำสั่ง โดยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขออุทธรณ์คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา. และเสนอแนวทางปรับปรุงตามมาตรการป้องกันโรคโดย ๑) ให้ศิลปินประกาศให้ผู้ชม  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างในพื้นที่ชมคอนเสิร์ต ๒) ขึ้นข้อความในภาพไลฟ์สดเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะในทุกพื้นที่ ๓) เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราเรื่องหน้ากากอนามัยและเว้นระยะในทุกพื้นที่ ๔) งดนำอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าในพื้นที่คอนเสิร์ต เพื่อป้องกันการถอกหน้ากากอนามัย ๕) จัดทำช่องตารางขนาด ๑ ตร.ม. ในการยืน ๑ คน ในพื้นที่ ๔ เวที ได้แก่ เวทีชิงช้าสวรรค์, เวทีวัว, เวทีฮิปฮอป และเวทีแบล็ค และ๖) มีขั้นตอนการตรวจเช็คผู้ชมรวดเร็วขึ้น เนื่องจากมีการลงทะเบียนเข้างานในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 


๙.วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เพื่อทบทวนคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสแพร่โรคติดต่ออันตราย การจัดคอนเสิร์ต "บิ๊กเมาน์เท่น " (Big Mountain Music Festival ) ณ โรงแรมเดอะเปียโน เขาใหญ่ อำเภอ   ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 


ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้จัดแสดงคอนเสิร์ต และมีหนังสือแจ้งผู้จัดการแสดง และตำรวจภูธรจังหวัด และตำรวจภูธรปากช่องเพื่อบังคับใช้กฎหมาย