svasdssvasds

“ชวน”กรีด“รธน.2560”ทำประชาธิปไตยถอยหลังไปไกล

10 ธ.ค. 2563 เวลา 8:27 น. 2.4k

“ชวน”กรีดรัฐธรรมนูญ 2560 ทำประชาธิปไตยถอยหลังไปไกล เหตุเปิดทางให้มีส.ว.แต่งตั้ง และผู้นำเหล่าทัพเข้าสภา ระบุปัญหาเกิดที่ตัวคนเป็นหลักไม่ใช่แค่ก.ม. วอนทุกฝ่ายร่วมสร้างความปรองดอง-หยุดใส่ร้าย


วันนี้(10 ธ.ค.63) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวตอนหนึ่งระหว่างการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ประชาธิปไตยไทย บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง" ในโอกาสวันธรรมศาสตร์ 10 ธ.ค.ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475 เพื่อเป็นตลาดวิชาให้กับประชาชน 


รัฐธรรมนูญ 2560 ถอยไปไกลพอสมควร เพราะมีการกำหนดให้มีส.ว.จากการแต่งตั้ง และการกำหนดให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพมาเป็นส.ว. ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเมื่อครั้งมีการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2560 คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มาขอความเห็นจากตนเอง ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นไปว่าปัญหาของการใช้รัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับการกระทำของคนที่ใช้รัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ


"ประชาธิปไตยไทยเริ่มใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2475 ในเวลานั้นถือว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น เพราะก่อนหน้านั้นเป็นการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ในหลวงไม่เคยใช้อำนาจเหมือนกับที่คณะราษฎรใช้เลย จากนั้นได้สละราชสมบัติและพระราชอำนาจในเวลาต่อมา ต่อมาประชาธิปไตยไทยมีเส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจตรงที่ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านเมือง โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี 2475 ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นจุดเริ่มต้นการกำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และบทบัญญัติของพระมหากษัตริย์ก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการกำหนดว่าจะละเมิดพระมหากษัตริย์ไม่ได้" 

นายชวน กล่าวอีกว่า "เราจะหวังว่าความราบรื่นในประชาธิปไตยนั้นมันเป็นไปไม่ได้ จึงต้องมีองค์กรมารับผิดชอบอย่างเป็นระบบและปกครองด้วยหลักกฎหมาย ยิ่งบ้านเรามีประสบการณ์บอกให้รู้ว่าคนที่ดีและหลักที่ดีต้องเดินไปด้วยกัน ปัญหาที่ผ่านมาโดยหลักแล้วไม่เกิดจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทั้งหมด แต่เกิดจากปัญหาของคนด้วย”


ประธานรัฐสภา กล่าวว่า การเมืองในอดีตที่ผ่านมาในภาคปฏิบัติเต็มไปด้วยการสร้างความแตกแยก เช่น ในอดีตตนเองก็เคยถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์ หรือในยุคต่อมาก็มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สร้างวาทกรรมใส่ร้ายซึ่งกันและกัน จนไปถึงการขัดขวางไม่ให้บุคคลบางคนเข้าไปในพื้นที่บางจังหวัด 


"เวลานี้เราต้องการกระบวนการสร้างความปรองดอง เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบ้านเมือง" นายชวน ระบุ