พลิกปูม“ศักดา วิเชียรศิลป์”ผู้หาญกล้าแฉถูกรีดใต้โต๊ะ5ล้าน         

08 ส.ค. 2563 เวลา 5:14 น. 25.1k

เปิดเส้นทาง “ศักดา วิเชียรศิลป์” ผู้หาญกล้าเปิดโปงกลางวงอนุกมธ.งบฯ 64 แฉถูกตบทรัพย์รีดเงินใต้โต๊ะ 5 ล้าน แลกกับการไม่ถูกตัดงบ

กลายเป็นข่าวใหญ่อึกทึกครึกโครม เมื่อมีรายงานข่าวจากรัฐสภา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ว่า ในระหว่างการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ(อนุกมธ.) แผนบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มี นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน ในวันพุธที่ 5 ส.ค.2563 ในวาระพิจารณางบประมาณแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของ 2 กรม คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 1,276.5 ล้านบาท และ กรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ 3,772.8ล้านบาท งบในส่วนของกระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 13,103.9 ล้านบาท ซึ่งเกิดปัญหาระหว่าง อนุกมธ.กับหัวหน้าส่วนราชการอย่างหนักหน่วง

 

สาเหตุเพราะอนุกรรมาธิการฯชุดนี้ ไม่ยอมปล่อยผ่านงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในก้อนดังกล่าว จนทำให้ นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แฉกลางที่ประชุมว่า มีอนุกมธ.บางคนโทรศัพท์ไปเรียกเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการผ่านงบประมาณให้

 

โดยนายกศักดา ขู่ในที่ประชุมว่าจะนำเรื่องนี้ไปแถลงต่อสื่อมวลชน ต่อมา นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย รองประธานกมธ.งบประมาณ 64 ต้องเข้าไปเป็นผู้เคลียร์เพื่อยุติปัญหา

 

ทั้งยังมีรายงานข่าวด้วยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงแค่กรมน้ำบาดาลหน่วยงานเดียวเท่านั้น ที่ถูกอนุกมธ. ชุดนี้เรียกเงินใต้โต๊ะ ปรากฏว่ามีอธิบดีบางกรมถูกเรียกเงินแลกกับการไม่ตัดงบประมาณถึง 10 ล้านบาท แต่ไม่มีใครกล้าพูดกลางที่ประชุมเหมือน นายศักดา ทำ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีน้ำบาดาลแฉ โดนส.ส.เรียกใต้โต๊ะ 5 ล้าน

 

                                                ศักดา วิเชียรศิลป์

สำหรับประวัติ นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมน้ำบาดาล ปัจจุบันอายุย่าง 59 ปี  จะเกษียณอายุราชการในปี 2564

 

เกิดเมื่อ 19 พ.ย. 2504 ปี ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

 

-เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ รุ่น 87 ก่อเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนป่าไม้ จ.แพร่ รุ่น 24

 

-สำเร็จปริญญาโทการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เคยผ่านการอบรมหลายหลักสูตร เช่น

 

-นักปกครองระดับสูงสถาบันดำรงราชานุภาพ (นปส. 53)

 

-ชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้า (ปศส. 13)

 

-หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ. 59)

 

-หลักสูตรนักบริหารการเงินภาครัฐระดับสูง (นงส. 5)

 

-หลักสูตรนักบริหาร การป้องกันและการฝึกการฝึกระดับสูง (นยปส. 10) เช้า

 

เริ่มราชการที่กรมป่าไม้

 

-16 มิ.ย.2524 เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

-จากนั้นไปปฏิบัติงานหลายจังหวัด

 

-เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 8   

 

-ปี 2551 เป็นผู้อำนวยการสำนักระดับ 9 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช

 

-เป็นผอ.สำนักงานอนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก กรมป่าไม้และพันธุ์พืช

 

-ปี 2554-2557เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (กสจ.) ปัตตานี

 

-ปี 2557-2558 เป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานฯ

 

-ปี 2558 เป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

-ปี 2561 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

 

- 20 ส.ค.2562 ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามการเสนอของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ ทส.

 

ผลงานที่น่าสนใจ เมื่อครั้งอยู่กรมป่าไม้ ขณะปฏิบัติงานที่จ.กาญจนบรี เมื่อ 9 ธันวาคม 2541 เกิดการบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ นักการเมืองระดับสูงปลูกบ้าน 3 หลัง ได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม้ให้เข้าแจ้งความดำเนินคดีเจ้าของบ้าน ใช้เวลาดำเนินคดี 15 ปี กระทั่งถึงชั้นศาลฎีกา จำเลยทั้ง3 คน ถูกจำคุกคนละกว่า 8 ปี

 

นอกจากนี้ยังมีผลงานยืดคืนพื้นที่ภูลมโลและปลูกตันพญาเสือโคร่ง 2,000 ไร่ ยึดพื้นที่ป่าชายเลนและนำกลับมาฟื้นฟู 3-4 หมื่นไร่