svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“คำนูณ” เปิดแผลกมธ.แกะรอยคดีบอสกระทิงแดง

31 กรกฎาคม 2563

ทำหนังสือถึงเลขาธิการวุฒิสภา ขอเอกสาร "บอส กระทิงแดง" ที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 นายคำนูณ สิทธิสมาน  สมาชิกวุฒิสภา ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เรื่องขอเอกสาร จากกรณีอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา ข้อหาชับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คดีขับรถขนดาบตำรวจวิเซียร กลั่นประเสริฐ ผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถนีตำรวจนครบาลทองหล่อ เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2555

ซึ่งต่อมา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 อัยการสูงสุดได้พิจารณาและมีคำสั่งไม่ฟ้องดตีต่อ นายวรยุทธ อยู่วิทยา ในทุกข้อกล่าวหาและผู้บัญชาการตำรวจแห่งขาติไม่แย้งคำสั่งของพนักงานอัยการ คดีจึงเป็นอันสิ้นสุตตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งได้มีการกล่าวอ้างในขณะที่ดำเนินการสอบสวน

ข่าวที่เกี่่ยวข้อง

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนกรยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม จากนายวรยุทธ อยู่วิทยา ในกรณีตังกล่าวนั้น

 

ในการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่สมาชิวุฒิสภาตามที่กำหนตไว้ในรัฐแห่งราชอาณาจักรไทย กระผมนายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา เลขที่ ๐๑๕ มีความประสงค์ขอเอกสารที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังต่อไปนี้

๑. รายงานการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีนายวรยุทธ อยู่วิทยา

๒. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ

สภานิติบัญญัติแห่ชาติ ทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

๓.หนังสือแจ้งผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีไปยังอัยการสูงสุต และสรรพเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

( นายคำนูณ สิทธิสมาน )

สมาชิกวุฒิสภา

หมายเลขสมาชิก ๐๑๕

“คำนูณ” เปิดแผลกมธ.แกะรอยคดีบอสกระทิงแดง