"ผ่อนคลายล็อกดาวน์" ระยะที่ 3 มีเหตุผลและเงื่อนไขอย่างไร(คลิป) 

29 พ.ค. 2563 เวลา 9:27 น. 2.3k

ดูชัดชัด เลขาสมช. แจงรายละเอียดการ "ผ่อนคลายล็อกดาวน์" ระยะที่ 3 มีเหตุผลและเงื่อนไขในการเปิดสถานที่เพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

วันที่ 29 พ.ค. 63 พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคง (สมช.) แถลงความชัดเจนสำหรับ มาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ หรือ มาตรการผ่อนคลายสถานการณ์ในระยะที่ 3 ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน ตามที่ศบค.อนุญาตให้เปิดกิจการ-กิจกรรม เพิ่มเติมได้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถนายน 2563 ภายหลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษา อย่างเป็นทางการ 

ซึ่งกลุ่มกิจกรรมที่ได้รรับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ในระยะที่ 3 มี 3 กลุ่มคือ

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต-ห้างสรรพสินค้า

2.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

และศบค.ยังคงมาตรการบังคับด้านกฎหมายที่ยังควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก เรือ และอากาศ ทุกช่องทาง

แต่มีการปรับมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือ เคอร์ฟิว เป็น 23.00-03.00 น. และอนุญาตให้เดินทางข้ามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป 

แท็กที่เกี่ยวข้อง