ปรับเวลา “เคอร์ฟิว” เป็น 23.00-04.00 น. ชงศบค. ชุดใหญ่เคาะพรุ่งนี้

14 พ.ค. 2563 เวลา 3:03 น. 48.4k

เตรียมเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ ปรับเวลา "เคอร์ฟิว” เป็น 23.00 -04.00 น. รับมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์

รายงานข่าวเปิดเผยว่า วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) จะเสนอให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการ ปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือเคอร์ฟิว จาก 22.00 น.04.00 น. เป็นเวลา 23.00 น.04.00 น.

การปรับเวลาเคอร์ฟิวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ การประกอบธุรกิจของประชาชน ซึ่งต้องติดตามว่าการประชุมศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ว่าออกมาอย่างไร

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563  ศบค.ได้ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง  04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัพเดท พรก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิว-คำสั่งศบค.

แท็กที่เกี่ยวข้อง