ศบค.ยืนยันข่าว "ขายเหล้า-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"ได้ 3 พ.ค. นี้

02 พ.ค. 2563 เวลา 5:12 น. 4.0k

เลขา สมช. แถลงข่าวยืนยัน 3 พ.ค.นี้เปิดให้"ขายเหล้า-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ได้ แต่ห้ามดื่มที่ร้าน เตือนถ้ามั่วสุม ผิดพรก.ฉุกเฉิน

2 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) แถลงมาตรการผ่อนปรน คลาย"ล็อกดาวน์" การปิดสถานที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน 

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) กล่าวถึงความชัดเจนเกี่ยวข้อกำหนดฉบับที่ 6 กรณี"ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจําหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน" ยืนยันว่า ร้านที่มีใบอนุญาตให้ขายสุรา ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถขายได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.นี้เป็นต้นไป แต่หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าจำเป็นต้องจำกัด แต่ละจังหวัดก็สามารถออกประกาศห้ามขายเพิ่มเติมได้ 

เลขาฯสมช.ย้ำว่าการขายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นให้ขายได้เฉพาะนำไปดื่มที่บ้าน ห้ามดื่มที่ร้าน พร้อมย้ำว่าการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ห้ามไม่ให้มีการมั่วสุม เพราะจะเป็นการทำผิดพรก.ฉุกเฉิน

ข้อกำหนดพรก.ฉุกเฉิน ผ่อนคลาย “ล็อกดาวน์”ธุรกิจ-กิจกรรม

ประกาศศบค.แนวปฎิบัติสำหรับผู้ประกอบการหลังผ่อนปรนมาตรการ

ประกาศ คง'เคอร์ฟิวทั่วประเทศ' งดเดินทางข้ามจังหวัด มีผล 3 พ.ค.นี้

ศบค.ยืนยันข่าว "ขายเหล้า-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"ได้ 3 พ.ค. นี้

ศบค.ยืนยันข่าว "ขายเหล้า-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"ได้ 3 พ.ค. นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง