“สนธิรัตน์” ขึ้นแท่น รมต.บริหารเก่ง/เชี่ยวชาญธุรกิจ

24 พ.ย. 2562 เวลา 9:35 น. 2.9k

สนธิรัตน์” ปลื้ม ประชาชนยกอันดับหนึ่งรัฐมนตรีบริหารเก่ง เชี่ยวชาญธุรกิจ ผลสำรวจซุปเปอร์โพล ภาพลักษณ์ คณะรัฐมนตรีในใจประชาชน  ด้านโฆษกโวยังจะดีกว่านี้อีก 

 

รายงานข่าวระบุว่า  สำนักวิจัยซุปเปอร์โพล (SUPPER POLL) ได้จัดอันดับ ภาพลักษณ์ ครม. ในใจประชาชน 5 อันดับแรก ทั้ง 6 ด้าน  ได้แก่ 1. ด้านทำงานหนัก กล้าคิด กล้าทำ2. ด้านมือสะอาด ไม่ด่างพร้อย, 3. ด้านบริหารเก่ง เชี่ยวชาญธุรกิจ, 4. ด้านบารมี คุมผู้มีอิทธิพลได้, 5. ด้านมีนโยบายช่วยเหลือคนรายได้ โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้รับมอบความไว้วางให้เป็นอันดับหนึ่งรัฐมนตรีด้านบริหารเก่ง เชี่ยวชาญธุรกิจ ด้วยคะแนน 32.5%

“สนธิรัตน์” ขึ้นแท่น รมต.บริหารเก่ง/เชี่ยวชาญธุรกิจ

นอกจากนี้  ยังติดอันดับ 1 ใน 5 อีก 4 ด้าน คือ อันดับ 2  รัฐมนตรีที่เหมาะสมกับตำแหน่งถ้าไม่นับรวมนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนน 36.5% และอันดับ 3 รัฐมนตรีที่มีภาพลักษณ์ด้านมือสะอาด ไม่ด่างพร้อย ด้วยคะแนน 32.7% และรัฐมนตรีที่มีภาพลักษณ์ด้านมีนโยบายช่วยเหลือคนรายได้น้อย ด้วยคะแนน 40.9% รวมถึงได้อันดับ 5 รัฐมนตรีที่มีภาพลักษณ์ด้านทำงานหนัก กล้าคิด กล้าทำ ด้วยคะแนน 30.8%

ทั้งนี้  ผลโพลดังกล่าว SUPPER POLL ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,212 ตัวอย่าง  ครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quanlitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เมื่อวันที่ 15-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา 

 

“สนธิรัตน์” ปลื้ม ปชช. ยก อันดับหนึ่ง รมต.บริหารเก่ง เชี่ยวชาญธุรกิจ ผลสำรวจซุปเปอร์โพล ภาพลักษณ์ ครม. ในใจประชาชน ด้าน “โฆษก” โว ยังจะดีกว่านี้อีก 

นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทราบผลโพลดังกล่าวแล้ว และรู้สึกพอใจที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อการทำงานของตนและคณะผู้บริหารของกระทรวงฯ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ

นายวัชระ ยังกล่าวอีกว่า  ผลโพลดังกล่าว นอกจากจะสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อนายสนธิรัตน์และกระทรวงพลังงานแล้ว ยังรวมหมายถึงเป็นภาพสะท้อนว่าประชาชนเข้าใจและเห็นประโยชน์ของนโยบายตลอดจนโครงการต่างๆ ของนายสนธิรัตน์ และกระทรวงพลังงานที่ประกาศและที่ได้เริ่มเดินเครื่องไปบ้างแล้ว อาทิเช่น โครงการผลิตน้ำมันดีเซล บี10 ซึ่งจะช่วยพยุงราคาปาล์มน้ำมันให้มีราคาสูงขึ้นและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่จะช่วยเศรษฐกิจฐานรากทั้งประเทศ

 

“สนธิรัตน์” ขึ้นแท่น รมต.บริหารเก่ง/เชี่ยวชาญธุรกิจ


“นี่คือภาพสะท้อนจากผลของการทำงานหนัก ของพวกเรา และผมเชื่อมั่นว่า รัฐมนตรีพลังงานและกระทรวงพลังงาน จะมีผลงานและโครงการดีๆ มากขึ้นยิ่งไปกว่านี้อีก ในระยะเวลาอีกไม่นาน ซึ่งจะกลายเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนเช่นที่ผ่านมา” นายวัชระ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ สำนักวิจัยซุปเปอร์โพล (SUPPER POLL) ได้จัดอันดับ ภาพลักษณ์ ครม. ในใจประชาชน 5 อันดับแรก ทั้ง 6 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านทำงานหนัก กล้าคิด กล้าทำ 
2. ด้านมือสะอาด ไม่ด่างพร้อย 
3. ด้านบริหารเก่ง เชี่ยวชาญธุรกิจ 
4. ด้านบารมี คุมผู้มีอิทธิพลได้ 
5. ด้านมีนโยบายช่วยเหลือคนรายได้ โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ได้รับมอบความไว้วางให้เป็นอันดับหนึ่งรัฐมนตรีด้านบริหารเก่ง เชี่ยวชาญธุรกิจ ด้วยคะแนนร้อยละ 32.5

นอกจากนี้ ยังติดอันดับ 1 ใน 5 อีก 4 ด้าน คือ อันดับ 2  รัฐมนตรีที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ถ้าไม่นับรวมนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนร้อยละ 36.5และอันดับ 3 รัฐมนตรีที่มีภาพลักษณ์ด้านมือสะอาด ไม่ด่างพร้อย ด้วยคะแนนร้อยละ 32.7 และรัฐมนตรีที่มีภาพลักษณ์ด้านมีนโยบายช่วยเหลือคนรายได้น้อย ด้วยคะแนนร้อยละ 40.9 รวมถึงได้อันดับ 5 รัฐมนตรีที่มีภาพลักษณ์ด้านทำงานหนัก กล้าคิด กล้าทำ ด้วยคะแนนร้อยละ 30.8 

ผลโพลดังกล่าว SUPPER POLL ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,212 ตัวอย่างครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quanlitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เมื่อวันที่ 15-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง