ศาลรธน.พร้อมรับกองทัพสื่อรายงานคดี "ธนาธร"

20 พ.ย. 2562 เวลา 5:18 น. 911

ศาลรธน.พร้อมรับกองทัพสื่อรายงานคดีคดีหุ้นวี-ลัค มีเดียของ "ธนาธร"

ศาลรธน.พร้อมรับกองทัพสื่อรายงานคดี "ธนาธร"

       ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้แจ้งสื่อมวลชนถึงแนวทางการดำเนินการอ่านคำวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น ดังนี้

ศาลรธน.พร้อมรับกองทัพสื่อรายงานคดี "ธนาธร"

     ทางศาลจะทำการถ่ายทอดภาพและเสียงจากห้องออกนั่งพิจารณาลงมาที่ห้องสื่อและบริเวณโถงด้านหลังตามที่เคยปฎิบัติขอความร่วมมือสื่อมวลชน เข้า ออก ประตูทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ เท่านั้น

ศาลรธน.พร้อมรับกองทัพสื่อรายงานคดี "ธนาธร"

       สื่อมวลชนที่มาทำข่าว ขอให้แสดงตนโดยนำบัตรสื่อมวลชนของท่านมาแลกบัตรของทางศาล เพื่อเข้าพื้นที่บริเวณที่กำหนดไว้ให้
กรณีมีรถโมบายมาถ่ายทอด ต้องขอรบกวนให้ท่านแจ้งไม่เกินวันจันทร์ ที่ 18/11/62 ก่อนเวลา 12.00 น.ทั้งนี้ เพื่อทราบจำนวนและแจ้งทาง ธพส กันที่บริเวณทางเข้าทิศตะวันออก (บริเวณที่ทำการไปรษณีย์) เนื่องจากที่จอดรถมีจำกัดมากๆ อาจรองรับได้ไม่เพียงพอ

 

      กรณีมีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าว ขอให้สัมภาษณ์ภายนอกเขตที่ทำการศาลเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ทำข่าวในบริเวณที่กำหนดไว้เท่านั้น จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง