เล็งฟันอาญา‘ธนาธร’ กกต.รอขยายผลต่อหากศาลรธน.ชี้ผิดถือหุ้นสื่อ

20 พ.ย. 2562 เวลา 3:40 น. 1.3k

กกต.เงื้อดาบรอฟัน “ธนาธร” คดีอาญา หากศาลรธน.วินิจฉัยสิ้นสภาพส.ส. ชี้โทษสูงทั้งจำคุก-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ขณะเดียวกันมีมติเอกฉันท์สั่งให้อนาคตใหม่ ส่งเอกสารหลักฐานชี้แจงคดีกู้เงินหัวหน้าพรรค

 

ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดฟังคำวินิจฉัยสถานภาพ ..ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ..บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(3) เนื่องจากถือหุ้นสื่อ บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด เข้าลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส..หรือไม่ ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายนนี้ เวลา 14.00 .

ทั้งนี้ หากศาลวินิจฉัยว่า นายธนาธร ไม่มีความผิด ก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ..ได้ตามปกติ แต่หากศาลมีคำวินิจฉัยชี้ว่า มีความผิดความเป็นส..จะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98(7) ต้องพ้นจากการเป็นส..ทันที

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นายธนาธร มีความผิด ก็อาจส่งผลให้มีการดำเนินคดีอาญาตามมา ตามมาตรา 151 ของพ...ว่าด้วยการเลือกตั้ง .. ที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้แสวงหาข้อเท็จจริงไว้บ้างแล้ว

โดยในมาตรา 151 นี้ ได้กำหนดโทษไว้ว่า ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่า ตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 20 ปี โดย กกต.ต้องเสนอเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งต่อไป

 

กกต.ปัดเร่งรัดคดีธนาธร

ขณะที่เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน สำนักงานกกต.ได้ออกเอกสารชี้แจง กรณีที่นายธนาธร ยื่นฟ้องกกต. 7 คน ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ข้อหาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยกล่าวหาว่ารวบรัดรีบส่งคดีนายธนาธร ถือหุ้นสื่อให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยที่คณะอนุกรรมการไต่สวนฯ ยังดำเนินการสอบสวนไม่เสร็จสิ้น ว่า กรณีที่กกต.ส่งให้ศาลวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นส..ของนายธนาธร สิ้นสุดลง เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นใด และไม่ได้อยู่ในนิยามของกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด .. 2561

การดำเนินการจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว ดังนั้นเมื่อกกต.เห็นว่าสมาชิกภาพของส..คนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลง ก็สามารถยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ทันที ซึ่งกรณีของ นายธนาธร เป็นกรณีความปรากฏต่อกกต. ว่าสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5 ) มีชื่อนายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.. อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส..สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (7) กกต.จึงได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ส่วนกรณีที่นายธนาธร อ้างว่าการดำเนินการของอนุกรรมการยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการส่งให้ศาลฯ วินิจฉัยนั้น เป็นกรณีที่มีผู้กล่าวหาว่านายธนาธร ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรค การเมือง ตามพ...ว่าด้วยการเลือกตั้งส..มาตรา 151 ที่กำหนดห้ามผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือมีลักษณะต้องห้าม ลงสมัครรับเลือกตั้งส.. ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(3) รู้อยู่ว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.. ซึ่งมีกระบวนการไต่สวน ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่ สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด .. 2561

 

เล็งฟันอาญา‘ธนาธร’  กกต.รอขยายผลต่อหากศาลรธน.ชี้ผิดถือหุ้นสื่อ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

 

โดยคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนต้องแสวงหา และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอสำนวน ต่อกกต.เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด โดยต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานโดยสรุป รวมทั้งให้โอกาสมาให้ถ้อยคำหรือแสดงพยานหลักฐานด้วย และขณะนี้สำนวนอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน กกต.ยังมิได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งการดำเนินการของกกต.ทั้ง 2 ส่วน กกต.ดำเนินการตามกฎหมายและข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณี โดยมิได้มีการเร่งรัดหรือมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใด

 

 

จี้อนค.แจงกู้เงินธนาธร

อีกคดีหนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต.ได้ประชุมพิจารณาสํานวนการสืบสวน กรณีมีผู้กล่าวหาว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ให้พรรคอนาคตใหม่(อนค.) กู้ยืมเงินของตนเอง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ตามมาตรา 66 ...ว่าด้วยพรรคการเมือง โดยได้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปี

โดยคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของสํานักงาน กกต. และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ได้ดําเนินการเป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดทุกประการแล้ว

 

ทั้งนี้ มติของ กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวข้างต้นปรากฏข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจน และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป

โดยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้เคยเรียกเอกสารดังกล่าวแล้ว แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารหรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งแต่อย่างใด

 

หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,524 วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562

แท็กที่เกี่ยวข้อง