ศาลรธน.ชี้รัฐตราพ.ร.ก. สถาบันครอบครัวไม่ขัดรธน.

13 พ.ย. 2562 เวลา 9:55 น. 988


"ศาลรัฐธรรมนูญ"ชี้รัฐตราพ.ร.ก.สถาบันครอบครัวไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาลรธน.ชี้รัฐตราพ.ร.ก. สถาบันครอบครัวไม่ขัดรธน.

 

วันนี้ ( 13 พ.ย.2562) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นการแก้ไขเรื่องการขยายเวลาการบังคับใช้พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของส.ส.ฝ่ายค้านมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ โดยศาลเห็นว่าเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรคหนึ่ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง