ให้นำเข้า“แทรกเตอร์”มือสอง

12 พ.ย. 2562 เวลา 7:11 น. 9.1k

ครม.อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้นำเข้ารถแทรกเตอร์ใช้แล้วทางการเกษตรเสรี

 

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 จังหวัดกาญจนบุรี ว่า ครม.อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงพาณิชย์ รถแทรกเตอร์ใช้แล้วทางการเกษตรสามารถนำเข้าได้โดยเสรี ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือ ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันปัญหามลพิษและการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 10 ธันวาคม 2562 แต่ด้วยมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับความเดือดร้อนจากประกาศดังกล่าวเนื่องจากครอบคลุมการห้ามนำเข้ารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรใช้แล้วซึ่งการห้ามนำเข้านี้ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นเพราะต้องซื้อรถใหม่ที่ราคาแพงกว่ามาก

 

ในครั้งนี้ทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้เสนอให้ ครม.พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิมโดยกำหนดให้รถแทรกเตอร์ใช้แล้วเพื่อการเกษตรสำเร็จเต็มรูปคันตามพิกัดอัตราศุลกากร 87.01  เช่น รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบล้อยาง และรถแทรกเตอร์ล้อยางกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 18 กิโลวัตต์ เป็นสินค้าที่สามารถนำเข้ามาในราชอาณาจักรได้อย่างเสรีเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร เพิ่มทางเลือกในการซื้อเครื่องจักรกลทางเกษตร และส่งเสริมให้เกิดอาชีพช่างในชุมชน ทั้งนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบใดต่อผู้นำเข้าและผู้ผลิตรถแทรกเตอร์ใหม่เพื่อการเกษตร

แท็กที่เกี่ยวข้อง