ครม.อนุมัติ200ล้านดอลลาร์สมทบกองทุน ACMECS

18 มิ.ย. 2562 เวลา 11:08 น. 1.3k


         นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า วันนี้ (18มิถุนายน 2562) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อให้ประเทศไทยนำสมทบเข้ากองทุนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ระยะ 5 ปี ในกรอบวงเงิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
ครม.อนุมัติ200ล้านดอลลาร์สมทบกองทุน ACMECS

        “สำหรับงบประมาณที่อนุมัตินั้น ในปีแรกคือปีนี้ 40 ล้านดอลลาร์ จะมาจากงบกลาง และหลังจากนั้นอีก 4 ปี จะมาจากการจัดสรรงบประมาณประจำปี” 

         ทั้งนี้ ความร่วมมือของ ACMECS ประกอบด้วย 5 ประเทศ คือ กัมพูชา, เมียนมา, ลาว, เวียดนาม และไทย โดยแม้ ACMECS จะมีความร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี 2546 แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีกลไกความร่วมมือทางการเงินเพื่อระดมทุนสำหรับการดำเนินโครงการต่างๆ โดยเป็นการพึ่งพาจากเงินกู้ และเงินจากประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
 
         

    

        ปีที่แล้วไทยเป็นประธาน ACMECS เราได้เสนอแผนแม่บทของ ACMECS ใน 3 เสาหลัก คือ การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาภูมิภาคแบบยั่งยืนและมีนวัตกรรม โดยครั้งนั้นเราได้พูดถึงการตั้งกองทุน ACMECS ด้วย ซึ่งกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประเทศสมาชิก ในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บท ACMECS โดยจะให้การสนับสนุนด้านการเงินและด้านเทคนิค เช่น การบริการเรื่องสัญญา การให้คำปรึกษา การเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาโครงการดังกล่าวให้มีศักยภาพ ในการระดมทุนจากภาคเอกชนและแหล่งเงินทุนนานาชาติ นายณัฐพร ระบุ รวมทั้งกองทุน ACMECS จะช่วยส่งเสริมสมดุลแห่งอำนาจ (balance of power )ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอีกด้วย

        สำหรับมูลค่าของกองทุน ACMECS เริ่มต้นได้ตั้งไว้ที่ 500 ล้านดอลลาร์ โดยประเทศไทยจะสมทบให้ 200 ล้านดอลลาร์ ส่วนอีก 100 ล้านดอลลาร์จะมาจาก 4 ประเทศ (กัมพูชา เมียนมา ลาว เวียดนาม) และที่เหลือ 200 ล้านดอลลาร์ จะมาจากประเทศที่เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา)
 
        นายณัฐพร กล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการจัดตั้งอีก 2 กองทุนเพิ่มเติม คือ ACMECS Infrastructure Financing Facility และ ACMECS Project-based Financing Facility
ครม.อนุมัติ200ล้านดอลลาร์สมทบกองทุน ACMECS