“สมพงษ์”ประกาศพร้อมนั่งเก้าอี้ หัวหน้าเพื่อไทย

06 มิ.ย. 2562 เวลา 8:17 น. 744

"สมพงษ์" ประกาศพร้อมเป็นหัวหน้าเพื่อไทย -ผู้นำฝ่ายค้าน   ระบุเป็นฝ่ายค้านต้องตอ้งทำได้ทหมด

“สมพงษ์”ประกาศพร้อมนั่งเก้าอี้  หัวหน้าเพื่อไทย

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้พรรคได้วางตัวบุคคลในตำแหน่งต่าง ๆ ไว้พร้อมแล้ว ทั้งบุคคลที่จะร่วมยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยทันที่สภาผู้แทนราษฎร มีกรอบเวลาการทำงานที่ชัดเจน โดยพรรคจะมีประชุมในวันที่ 11 มิ.ย.เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และหัวหน้าพรรค

 

ส่วนความเหมาะสมที่จะนั่งหัวหน้าพรรค และเป็นผู้นำฝ่ายค้านนั้น  นายสมพงษ์ ระบุว่าขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรค แต่ก็มีความพร้อมเพราะเดินหน้ามาถึงขนาดนี้แล้ว เป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำได้หมด

“สมพงษ์”ประกาศพร้อมนั่งเก้าอี้  หัวหน้าเพื่อไทย