svasdssvasds

ฟังเสียงกันบ้าง!! สวนดุสิตโพลชี้ ประชาชนสุดหน่ายการเมือง เบื่ออันดับ1 เกมแย่งชิงผลประโยชน์

02 มิ.ย. 2562 เวลา 4:27 น. 1.5k

สวนดุสิตโพล : ความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล

 

สถานการณ์ทางการเมืองไทยยังคงร้อนแรงมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะข่าวการจับขั้วพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่พลิกไปมา ไม่มีความชัดเจนแน่นอน สร้างความอึดอัดใจให้กับประชาชนที่อยากจะเห็นรัฐบาลใหม่โดยเร็ว ดังนั้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ ความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 1,137 คน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 

 

ฟังเสียงกันบ้าง!! สวนดุสิตโพลชี้ ประชาชนสุดหน่ายการเมือง เบื่ออันดับ1 เกมแย่งชิงผลประโยชน์

 1. ประชาชนคิดอย่างไร?  กับความไม่แน่นอนในการจับขั้วพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาล

อันดับ 1 (44.14%)  เป็นเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน การยื่นข้อเสนอต่อกัน       

อันดับ 2 (33.30%) ภายในพรรคเสียงแตก ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ตกลงกันไม่ได้           

อันดับ 3 (17.86%) ทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาล มีการเลือกข้าง เลือกฝ่ายที่ได้เปรียบ            

อันดับ 4 (12.74%) พรรคขนาดกลางเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาล        

อันดับ 5 (10.69%) ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ ยังไม่ชัดเจน            


 

2. ประชาชนคิดว่าปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลที่ยืดเยื้อ เกิดจากสาเหตุอะไร?

อันดับ 1 (67.45%) ผลประโยชน์ไม่ลงตัว แย่งเก้าอี้  ไม่ได้ตามข้อเสนอที่ต้องการ            

อันดับ 2 (28.27%) ผู้นำพรรคยังตัดสินใจไม่ได้ มีความขัดแย้งภายในพรรค       

อันดับ 3 (19.08%) เป็นเกมการเมือง ยังจับขั้วพรรคการเมืองไม่สำเร็จ คะแนนเสียงไม่เพียงพอ   

 

ฟังเสียงกันบ้าง!! สวนดุสิตโพลชี้ ประชาชนสุดหน่ายการเมือง เบื่ออันดับ1 เกมแย่งชิงผลประโยชน์

 3. สิ่งที่ประชาชนอยากบอกพรรคการเมืองต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล คือ

พรรคขนาดใหญ่  (พลังประชารัฐ  เพื่อไทย)

อันดับ 1 (58.43%) นึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ หยุดเห็นแก่ตัว     

อันดับ 2 (39.29%) เคารพกฎหมาย เป็นประชาธิปไตย ฟังเสียงประชาชน         

อันดับ 3 (26.24%) เร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว 

 

พรรคขนาดกลาง (ภูมิใจไทย  ประชาธิปัตย์  อนาคตใหม่)

อันดับ 1 (47.75%) รักษาสัญญา ทำตามที่หาเสียงไว้ ไม่โกหกประชาชน            

อันดับ 2 (30.81%) ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เคารพกฎหมาย             

อันดับ 3 (25.23%) คำนึงถึงชื่อเสียง อุดมการณ์ของพรรค       

 

พรรคขนาดเล็ก

อันดับ 1 (53.42%) ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด สร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม      

อันดับ 2 (34.70%)ไม่สร้างความวุ่นวาย อยู่ในขอบเขต หยุดตอบโต้กันไปมา     

อันดับ 3 (18.72%)ไม่ยอมเป็นเครื่องมือทางการเมือง เป็นตัวแทนของประชาชน             

 

  4. ประชาชนมีข้อเสนอแนะอย่างไร? ที่จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลรวดเร็วและประสบผลสำเร็จ

 

อันดับ 1 (43.73%)ปฏิบัติตามหลักสากล เคารพเสียงส่วนใหญ่ เป็นประชาธิปไตย            

อันดับ 2 (40.31%) ลดการต่อรอง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากเกินไป                

อันดับ 3 (31.77%) ถอยคนละก้าว ลดทิฐิ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน

    ฟังเสียงกันบ้าง!! สวนดุสิตโพลชี้ ประชาชนสุดหน่ายการเมือง เบื่ออันดับ1 เกมแย่งชิงผลประโยชน์               

5. โดยภาพรวมแล้ว กรณีการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองมากน้อยเพียงใด?

 

อันดับ 1(76.29%) เบื่อหน่ายมากขึ้น            

เพราะ    การเมืองไทยมีแต่ความขัดแย้ง แย่งชิงผลประโยชน์ ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ บ้านเมืองไม่มีเสถียรภาพ  ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯ

 

อันดับ 2 (19.45%) เบื่อหน่ายเหมือนเดิม    

เพราะ    หากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน ยังคงมีทิฐิด้วยกันเหมือนเดิมเหตุการณ์ต่างๆก็ยังคงมีอยู่แบบนี้ต่อไป ยังมองไม่เห็นหนทางแก้ไขให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายลงได้ ฯลฯ

 

อันดับ 3 (4.26%) เบื่อหน่ายน้อยลง             

เพราะ อย่างน้อยก็ทำให้คนสนใจการเมืองมากขึ้น ได้เลือกตั้ง เป็นการแสดงออกทางการเมือง ฯลฯ

ฟังเสียงกันบ้าง!! สวนดุสิตโพลชี้ ประชาชนสุดหน่ายการเมือง เบื่ออันดับ1 เกมแย่งชิงผลประโยชน์

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด