svasdssvasds

ยื่นรัฐรื้อดิวตี้ฟรี-เลิกผูกขาด

21 ม.ค. 2562 เวลา 9:56 น.
“สมาคมร้านค้าปลอดอากร-ผู้ค้าปลีกไทย” ยื่นนายกฯทบทวนหลักเกณฑ์สัมปทานดิวตี้ฟรี เลิกผูกขาด-จัดตั้งจุดส่งมอบสินค้าสาธารณะในสนามบิน-ลดอากรขาเข้า

นางรวิฐา พงศ์นุชิต นายกสมาคมการค้าร้านปลอดอากรไทย และ นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ทำเนียบรัฐบาล เรียกร้อง 3 ประเด็นหลัก คือ

1. เสนอให้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข (ทีโออาร์) สำหรับการประมูลสัมปทานร้านค้าปลอดอากร(ดิวตี้ฟรี) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เปลี่ยนจากระบบสัมปทานรายเดียวมาใช้ระบบสัมปทานหลายรายตามหมวดหมู่สินค้าแทน เช่น หมวดเครื่องสำอาง หมวดสุราและบุหรี่ และหมวดสินค้าแฟชั่น เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบสัมปทานที่ได้รับการยอมรับจากประเทศชั้นนำทั่วโลก อาทิ สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ และสนามบินฮ่องกง

2. เสนอให้มีจุดส่งมอบสินค้าสาธารณะในสนามบินนานาชาติทุกแห่งที่อยู่ในกำกับดูแลของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. ต้องจัดให้มีขึ้นตามกฎหมายศุลกากรโดยไม่เปิดให้มีสัมปทาน แต่ให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลอดอากรในเมืองที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร สามารถเช่าพื้นที่พร้อมระบบตรงกับ ทอท.

และ 3. ให้พิจารณาลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับสินค้าประเภทที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและประเภทที่นักท่องเที่ยวไทยนิยมซื้อจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้ดียิ่งขึ้นในระดับภูมิภาค และสร้างผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย
ดิวตี้ฟรี12 ทั้งนี้ จากการร่วมศึกษาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการให้สัมปทานธุรกิจร้านค้าปลอดอากรในประเทศไทยเพื่อให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐและประชาชน พบว่า หากประเทศไทยยกเลิกการผูกขาดธุรกิจร้านค้าปลอดอากร ทั้งภายในสนามบินและในตัวเมือง เปิดเสรีจุดส่งมอบสินค้าสาธารณะในสนามบิน และปรับอัตราภาษีนำเข้าให้แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

ประเทศไทยจะเพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมค้าปลีกท่องเที่ยว ได้ประมาณ 270,000 ล้านบาทต่อปี เป็น การเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 3 ของรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน จะส่งผลให้ภาครัฐได้รับผลประโยชน์สุทธิรวมกว่า 32,000 ล้านบาทต่อปี

นางรวิฐา กล่าวว่า สนามบินสุวรรณภูมิเป็น สนามบินที่มีขนาดใหญ่มาก ทั้งยังจะขยายต่อไปอีก หากผูกขาดสัมปทานดิวตี้ฟรีรายเดียว จะสะท้อนให้เห็นถึงการกีดกันทางการค้า ไม่เอื้ออำนวยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้บริโภคด้วย

| หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3437 หน้า 16  ระหว่างวันที่ 20-23 ม.ค.2562
595959859
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด