svasdssvasds

'อิทธิพร' ปลุกใจ กกต. "กล้าหาญ-ซื่อสัตย์" จัดเลือกตั้ง ส.ส.

08 ม.ค. 2562 เวลา 4:42 น.
'อิทธิพร' ปลุกใจ กกต.จังหวัดทั่วประเทศ จัดการเลือกตั้งด้วยความกล้าหาญ-ซื่อสัตย์ ต้องขจัดความกลัว เพื่อให้เกิดความกล้า กำชับปิดจุดอ่อนขาดทักษะ ไม่เข้าใจกฎหมาย-ระเบียบ

ที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ วันนี้ (8 ม.ค. 62) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ให้กับ ผอ.สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดทั่วประเทศ

นายอิทธิพร ระบุว่า กกต. มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ที่ผ่านมาในการจัดการเลือกตั้งพบปัญหาอุปสรรคของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งยังมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ไม่ชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานขาดตกบกพร่อง กกต. จึงจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ รวมถึงวิทยากรและเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมย่อมเป็นที่ยอมรับของประชาชน กกต.จังหวัด จะเป็นผู้เล่นและผู้ขับเคลื่อนสำคัญในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น

นายอิทธิพร กล่าวว่า ในระหว่างการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ขอให้ กกต.จังหวัด ทำความเข้าใจกับกฎหมายและระเบียบทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยก่อนปิดทำการปีใหม่ กกต. ได้ทำระเบียบแล้วเสร็จ จำนวน 11 ฉบับ ขอให้ใช้เวลาอ่านอย่างละเอียดและทำความเข้าใจให้มากที่สุด


อิทธิพร บุญประคอง22

หลังจากนี้ ยังจะมีระเบียบออกตามมาอีกอย่างน้อย 10 ฉบับ รวมถึงแบบแนบท้ายระเบียบอีกไม่น้อยกว่า 226 ข้อ

นอกจากนี้ ขอให้ กกต.จังหวัด ทำความรู้จักกับหุ้นส่วนที่เป็นส่วนราชการและพันธมิตรประชาชนต่าง ๆ รวมถึงผู้ตรวจการเลือกตั้ง สร้างทีมเวิร์คให้เหนียวแน่น มีงานการข่าวเชิงรุก เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งเกิดผลสำเร็จ โดยงานในด้านสืบสวนไต่สวนนั้น กฎหมายให้อำนาจ กกต. ไต่สวนสืบสวนสอบสวน คุ้มครองพยาน และกันบุคคลไว้เป็นพยาน รวมถึงให้สินบนรางวัลกับผู้ให้เบาะแส

"ขอให้ กกต.จังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง เพื่อลดความสับสน โดยเฉพาะการกาบัตร ซึ่งต้องกาเพียงหมายเลขเดียว การกา 1 ครั้ง มีผลเลือก ส.ส.เขต นำคะแนนมานับเป็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และผลคะแนนยังส่งผลถึงผู้ที่จะได้รับเสนอชื่อเป็นนายกฯ ด้วย ในการปฏิบัติงาน ขอให้ใช้ควากล้าหาญและซื่อสัตย์ แม้มนุษย์เราอาจมีความกลัวอยู่บ้าง แต่ต้องขจัดความกลัวเพื่อให้เกิดความกล้าหาญ หน้าที่ของเรา ทำให้เราต้องมีความกล้าหาญ นอกจากนี้ ความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมไม่เข้าข้างใคร ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงยึดมั่นในหลักนิติธรรม จะเป็นเข็มนำทางให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง" นายอิทธิพร กล่าว

ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ในการจัดการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา มักพบปัญหาการปฏิบัติหน้าที่พนักงานประจำหน่วยบกพร่อง ซึ่งเกิดจากการขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ กกต. ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความฝึกอบรมบุคลกรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และจัดทำคู่มือการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และเพื่อสร้างวิทยากรสำหรับถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ติดตามฐาน
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด