svasdssvasds

เร่งมือ! สนช. เตรียมรับร่างกฎหมายอีก 18 ฉบับ ไว้พิจารณา

07 ม.ค. 2562 เวลา 11:50 น.
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฎิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีหนังสือแจ้งสมาชิก สนช. ว่า ประธาน สนช. มีคำสั่งนัดประชุม สนช. เป็นพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 10 ม.ค. 2562 และครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 2562 นี้ เวลา 09.00 น. ที่อาคารรัฐสภา พร้อมแนบระเบียบวาระการประชุม สนช. ในวาระเรื่องด่วน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ รวม 18 ฉบับ ประกอบด้วย

การเลือกตั้ง (รัฐสภา)
วันพฤหัสบดีที่ 10 ม.ค. 2562 จำนวน 13 ฉบับ มี 1.ร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ...., 2.ร่าง พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...., 3.ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...., 4.ร่าง พ.ร.บ.เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ...., 5.ร่าง พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ....

6.ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...., 7.ร่าง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...., 8.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทน ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือ ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ...., 9.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

10.ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...., 11.ร่าง พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ...., 12.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...., 13.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

วันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 2562 จำนวน 5 ฉบับ คือ 1.ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...., 2.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ...., 3.ร่าง พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...., 4.ร่าง พ.ร.บ.รถยนต์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และ 5.ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

โดยที่ในการประชุม สนช. นัดส่งท้ายปี 2561 มีการประชุม 4 วันรวด ระหว่าง 24-28 ธ.ค. 2561 เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. รวม 26 ฉบับ โดยก่อนหน้านี้ตามไทม์ไลน์สู่การเลือกตั้ง สนช. จะรับร่างกฎหมายจากรัฐบาลมาพิจารณาถึงสิ้นปี 2561 นี้ เพราะต้องมีขั้นตอนในทางนิติบัญญัติก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งช่วงนี้ สนช. ต้องเร่งบรรจุวาระร่างกฎหมายที่รัฐบาลส่งมา

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด