svasdssvasds

"ชาติพัฒนา" ส่ง สคส ปี 2562 ให้พี่น้องชาวไทย "NO PROBLEM ทุกเวลา โชคลาภมาทุกนาที "

29 ธ.ค. 2561 เวลา 12:24 น. 266
6598 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวในนามของพรรคชาติพัฒนาในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ที่จะมาถึงนี้ว่า ปีใหม่ 2562 นี้ เราก็คงจะมีการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น พรรคชาติพัฒนาขอให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นความคาดหวังอย่างสูงจากพี่น้องประชาชนคนไทย ที่อยากเห็นความสงบเรียบ

ร้อยของบ้านมืองกลับคืนมา รวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจของประเทศ
พรรคชาติพัฒนามั่นใจว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย จะเสริมสร้างความมั่นใจต่อนานาชาติ รวมทั้งนักลงทุน นักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างแน่นอน พรรคชาติพัฒนาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่าง สุจริต เที่ยงธรรม ได้รับการยอมรับ เพื่อเป็นการปฎิรูปการเมืองและนำไปสู่ทางออกของประเทศต่อไป

พรรคชาติพัฒนา ได้ส่ง สคส ปี 2562  มายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน
" สวัสดีปีใหม่
ขอให้ท่านไร้ปัญหา
no problem ทุกเวลา
โชคลาภมาทุกนาที "

S__6725712