svasdssvasds

'พลังประชารัฐ' ออกแถลงการณ์! ปฎิเสธข่าว "รับสมัครสมาชิกพ่วงบัตรคนจน"

24 ธ.ค. 2561 เวลา 5:25 น. 304
'พลังประชารัฐ' ออกแถลงการณ์! พรรครับสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นแล้ว แจงไม่มีนโยบายรับสมาชิกอื่น เตือน! ใครฝ่าฝืนจะลงโทษอย่างเฉียบขาดแถลงการณ์-2
(24 ธ.ค. 61) นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และนายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล กรรมการบริหารพรรค แถลงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า มีตัวแทนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้รณรงค์เชิญชวนประชาชนสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ พร้อมรับสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย โดยในแถลงการณ์ระบุว่า

พรรคพลังประชารัฐขอแถลงให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทราบว่า การรณรงค์เพื่อรับสมัครสมาชิกพรรคที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการอยู่ มีวัตถุประสงค์และวิธีการ ดังนี้


แถลงการณ์

1.พรรคพลังประชารัฐจะรับสมัครสมาชิกโดยผู้สมัครมาด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ของพรรค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร และที่ทำการสาขาพรรค 4 ภาค คือ ภาคเหนือที่ จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.ร้อยเอ็ด ภาคกลางที่ จ.สิงห์บุรี ภาคใต้ที่ จ.กระบี่ เท่านั้น

2.ส่วนการรับสมัครสมาชิกผ่านสมาชิกตัวแทนของพรรคแต่ละจังหวัดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีนโยบายการรณรงค์หาสมัครสมาชิกอื่นในขณะนี้แต่อย่างใด

อนึ่ง กระบวนการรับสมัครสมาชิกผ่านตัวแทนของพรรคที่ผ่านมา พรรคเน้นความสมัครใจของพี่น้องประชาชน เฉพาะผู้ที่ศรัทธาในอุดมการณ์ของพรรค เสียค่าสมัครด้วยตนเอง พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่าย ให้พรรคตรวจสอบความถูกต้องก่อน โดยถือข้อห้ามตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด และที่ผ่านมา พรรคได้เคยตักเตือนสมาชิกที่กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับ รวมทั้งตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้แสดงเจตจำนงค์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งไปแล้วส่วนหนึ่ง

ดังนั้น หากพรรคตรวจสอบว่า สมาชิกพรรคพลังประชารัฐผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหลักการดังกล่าว พรรคจะดำเนินการลงโทษอย่างเฉียบขาดตามข้อบังคับ

แถลงการณ์

595959859