svasdssvasds

ชำแหละ! ทรัพย์สิน “ยิ่งลักษณ์”

26 ส.ค. 2560 เวลา 7:52 น. 428
อดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เคยแจ้งบัญชีทรัพย์สินกับ ป.ป.ช.มีทรัพย์สินรวม 612 ล้านบาท

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จำเลยในคดีจำนำข้าว ได้แสดงบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 แจ้งมีทรัพย์สิน 612 ล้านบาท หนี้สิน 33 ล้านบาท

แบ่งเป็นเงินสด-เงินฝาก 39.2 ล้านบาท เงินลงทุน 115 ล้านบาท ที่ดิน 117 ล้านบาท โรงเรือน-สิ่งปลูกสร้าง 162 ล้านบาท /รถยนต์ 9 คัน เช่น ปอร์เช่ เบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยู รวม 21.9 ล้านบาท

20031592_1660500767327705_4432965115119080740_n

และมีเงินให้กู้ยืม 108 ล้านบาท ในจำนวนนี้ให้นายพายัพ ชินวัตร กู้ 80 ล้านบาท เครื่องประดับ เช่น แหวน ต่างหู รวม 41.1 ล้านบาท แพงที่สุด คือ แหวนทองคำขาวฝังเพชร 3 ล้านบาท นาฬิกาข้อมือ รวม 1.8 ล้านบาท เรือนที่แพงที่สุดโรเล็กซ์ ฝังเพชร 4 แสนบาท กระเป๋า Hermes 7 ใบ รวม 45 ล้านบาท

สำหรับการถือครองหุ้นและเงินลงทุนของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีมูลค่ารวม 108 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าหุ้นของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รองลงมาเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดต่างๆ เช่น กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้

ส่วนทรัพย์สินของจำเลยในคดีขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ นายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แจ้งบัญชีทรัพย์ต่อ ป.ป.ช.หลังพ้นตำแหน่ง 1 ปี เมื่อเดือนธันวาคม 2556 มีทรัพย์สิน 41.4 ล้านบาท เป็นเงินสด-เงินฝาก 5 ล้านบาท เงินลงทุน 1 ล้านบาท ที่ดิน 14 ล้านบาท โรงเรือน-สิ่งปลูกสร้าง 5.6 ล้านบาท ส่วนหนี้สินไม่มี

และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จำเลยคดีขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ อีกคน แจ้งบัญชีทรัพย์ต่อ ป.ป.ช.หลังพ้นตำแหน่ง 1 ปี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีทรัพย์สิน 3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสด-เงินฝาก 441,000 บาท รถยนต์และจักรยานยนต์ 1.8 ล้านบาท นาฬิกา 4 เรือน เช่น Patek , Rolek รวม 1.2 ล้านบาท และมีหนี้สิน 270,000 บาท