น้ำประปาไม่ไหลอีกแล้ว กปน. หยุดสูบจ่ายน้ำชั่วคราว 11-12 ก.ค.

10 ก.ค. 2567 | 20:03 น.

การประปานครหลวง ประกาศปิดซ่อมท่อและเปลี่ยนอุปกรณ์ในคืนวันที่ 11-12 ก.ค. 67 ส่งผลให้ "น้ำประปาไม่ไหล" หลายพื้นที่เตรียมรับมือ

การประปานครหลวง อัปเดตพื้นที่ น้ำประปาไม่ไหล หลายพื้นที่ ในคืนวันที่ 11-12 กรกฎาคม 67 เพื่อซ่อมท่อประธานที่แตกรั่วในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

น้ำประปาไม่ไหล 11 ก.ค.67 เวลา 22.00-05.00 น.

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนสามเสน

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ 

  • ถนนสามเสน ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงคลองผดุงกรุงเกษม
  • ถนนราชวิถี ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกซังฮี้ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ถนนศรีอยุธยา ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกสี่เสาเทเวศร์ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา  

น้ำประปาไม่ไหลอีกแล้ว กปน.หยุดสูบจ่ายน้ำชั่วคราว 11-12 ก.ค.

น้ำประปาไม่ไหล 12 ก.ค. 67 เวลา 22.00-02.00 น.

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตรเพื่อเตรียมการตัดบรรจบท่อประธานเดิม เข้ากับท่อประธานชั่วคราวที่วางใหม่ บริเวณถนนจักรวรรดิตัดถนนจักรเพชร ระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนเยาวราช ฝั่งทิศใต้ ตั้งแต่แยกวัดตึก ถึงแยกราชวงศ์ 
  • ถนนจักรวรรดิ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกวัดตึก ถึงเชิงสะพานพระปกเกล้า 
  • ถนนมหาจักร ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนเยาวราช ถึงแยกตัดถนนอนุวงศ์ 
  • ถนนอนุวงศ์  
  • ถนนราชวงศ์ ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่แยกตัดถนนเยาวราช ถึงท่าเรือราชวงศ์

น้ำประปาไม่ไหลอีกแล้ว กปน.หยุดสูบจ่ายน้ำชั่วคราว 11-12 ก.ค.67

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน" โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ที่มา การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)